เตือนก๊อบภาพ-วิดีโอไม่ให้เครดิตระวังผิดกม.ลิขสิทธิ์ฉบับใหม่

วันที่ 27 ก.ค. 2558 เวลา 16:21 น.
เตือนก๊อบภาพ-วิดีโอไม่ให้เครดิตระวังผิดกม.ลิขสิทธิ์ฉบับใหม่
รองโฆษกฯรัฐ เผย พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ฉบับใหม่มีผลใช้บังคับ 4 ส.ค.นี้ เตือนก๊อปภาพ-วิดีโอไม่ให้เครดิต ใช้เพื่อการค้ามีความผิด

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าการบังคับใช้ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 (การคุ้มครองข้อมูลการบริหารสิทธิและกำหนดข้อยกเว้นการกระทำละเมิดลิขสิทธิ์และสิทธิของนักแสดง) ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไปนั้น มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองผู้สร้างสรรค์ผลงานทุกประเภทที่เผยแพร่ในอินเทอร์เน็ต เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้สื่อที่เปลี่ยนแปลงไปของทั้งผู้สร้างสรรค์ผลงาน และผู้จ้องที่จะแสวงหาผลประโยชน์จากงานนั้น  ซึ่งใน พรบ. ลิขสิทธิ์เดิม มิได้ระบุโทษชัดเจนสำหรับพฤติกรรมความผิดการละเมิดทางอินเทอร์เน็ต แต่ในพรบ.นี้ กำหนดโทษไว้อย่างชัดเจน

ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ใช้งานโซเชียล เน็ตเวิร์ค นำภาพ หรือ วิดีโอ ที่ได้จากการค้นหา ใน google หรือ บริการเว็บไซต์ค้นหาอื่นๆ แล้วนำมาตัดชื่อเครดิตออก เพื่อแอบอ้างว่า เป็นผลงานของตนเอง หรือ นำภาพ หรือ คลิปวิดีโอไปใช้ในทางการค้า กฎหมายฉบับนี้จะครอบคุลมมากขึ้น ทำให้เจ้าของลิขสิทธิ์ สามารถฟ้องร้องผู้แอบอ้างได้

หากผู้ใช้โซเชียล เน็ตเวิร์ค ที่เป็นบุคคลธรรมดา นำภาพไปโพสต์ต่อ โดยยังให้เครดิต เจ้าของภาพอยู่ ถือว่า ไม่มีความผิด แต่หาก เป็นนิติบุคคล อาจจะมีความผิดข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์ จึงควรขออนุญาต เจ้าของลิขสิทธิ์ก่อนจะนำภาพไปใช้

"กฎหมายกำหนดให้ผู้กระทำผิดมีโทษปรับ 10,000-100,000 บาท และหากเป็นการกระทำเพื่อการค้า จะมีโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือน - 2 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000-400,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ริบสิ่งของละเมิดลิขสิทธิ์ หรือ ศาลอาจสั่งให้ทำลาย โดยผู้ละเมิดต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการทำลาย  ทั้งนี้พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ฉบับใหม่ จะช่วยคุ้มครองผู้สร้างสรรผลงาน ที่เผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต โดยกฎหมายยังเปิดช่องให้เจ้าของลิขสิทธิ์ตัวจริง สามารถบังคับให้ผู้ที่ทำการละเมิดลิขสิทธิ์ยุติการละเมิด เป็นแรงจูงใจให้คนอยากผลิตนวัตกรรม และผลงานใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ผลจากกฎหมายฉบับนี้ เชื่อว่า จะทำให้ นโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) เติบโตได้อย่างยั่งยืน"พล.ต.สรรเสริญกล่าว

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558  สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก www.ipthailand.go.th หรือ สายด่วน 1368