พาณิชย์แถลงส่งออกมิ.ย.ติดลบหนัก7.87%

วันที่ 27 ก.ค. 2558 เวลา 11:26 น.
พาณิชย์แถลงส่งออกมิ.ย.ติดลบหนัก7.87%
กระทรวงพาณิชย์แถลงตัวเลขส่งออกมิ.ย.ติดลบ  7.87% ทำครึ่งปีส่งออกลบแล้ว 4.84% เหตุเศรษฐกิจโลกชะลอตัว

เมื่อวันที่ 27 ก.ค. นายสมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) แถลงว่า ตัวเลขการส่งออกสินค้าไทยเดือน มิ.ย.2558 มูลค่า 1.81 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 7.87% ซึ่งเป็นการติดลบต่อเนื่องเป็นเดือนที่6 ส่วนนำเข้ามีมูลค่า1.80 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 0.21% ส่งผลให้ไทยได้ดุลการค้าเดือน พ.ค. 150 ล้านเหรียญสหรัฐ

ขณะที่การส่งออก 6 เดือนมีมูลค่า 1.06 แสนล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 4.84% ส่วนนำเข้า 1.03 แสนล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 7.91% ส่งผลให้ไทยเกินดุลการค้า 6 เดือนมูลค่า 3,473 ล้านเหรียญสหรัฐ  สาเหตุมาจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ราคาน้ำมันลดลงต่อเนื่อง