ยอดขายน้ำขวดเพิ่มขึ้น 100%

  • วันที่ 17 ก.ค. 2558 เวลา 15:15 น.

ยอดขายน้ำขวดเพิ่มขึ้น 100%

ปัญหาการขาดน้ำอุปโภคบริโภคได้รุกคืบเข้ามาในหลายพื้นที่ จนประชาชนทั้งในต่างจังหวัดและกรุงเทพฯ ตื่นตระหนกแห่ซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดจนเกลี้ยงตลาด

เมื่อวันที่ 16 ก.ค. บุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน พร้อมเจ้าหน้าที่ได้ออกตรวจสอบสถานการณ์ราคาจำหน่ายน้ำดื่มบรรจุขวดที่ห้างแม็คโคร และบิ๊กซี สาขาแจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี พบว่า ในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา ยอดจำหน่ายน้ำดื่มบรรจุขวดทั่วประเทศของห้างสรรพสินค้าแต่ละแห่งมียอดขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 30-50% โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลจะมีมากเป็นพิเศษ

ผู้บริหารห้างฯ แจ้งว่า ความต้องการสินค้าของประชาชนมีปริมาณสูงมากเป็นพิเศษ จนน้ำดื่มในบางสาขาพร่องไปบ้าง ทำให้ห้างค้าปลีกบางสาขาต้องเพิ่มสต๊อกน้ำดื่มเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า เพราะผู้บริโภคจากปริมณฑล เช่น ปทุมธานี ที่ขาดแคลนน้ำประปาในการบริโภค จากเดิมที่เคยกรอง ต้ม น้ำประปาดื่ม ก็หันมาซื้อน้ำดื่มขวดทดแทน

นอกจากนี้ ยังพบว่าถังบรรจุน้ำขนาดใหญ่จำหน่ายได้มากขึ้นอย่างมาก เนื่องจากประชาชนนำไปเก็บน้ำสำรองไว้สำรองเพื่ออุปโภคเพิ่มขึ้น ดังนั้น กรมการค้าภายในจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบราคา และปริมาณของสินค้าในกลุ่มที่เกี่ยวเนื่องกับหน้าแล้งอย่างใกล้ชิด เช่น ถังเก็บน้ำ และน้ำดื่ม

ศิริพร เดชสิงห์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจฟู้ดส์เซอร์วิส บริษัท สยามแม็คโคร กล่าวว่า ช่วงที่ 3-4 วันที่ผ่านมา ยอดขายน้ำดื่มบรรจุขวดของห้างแม็คโครในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพิ่มขึ้นมากกว่าช่วงปกติ 100% และยอดขายทุกสาขาทั่วประเทศเพิ่มเฉลี่ย 30-40% แต่ไม่ได้ส่งผลให้น้ำดื่มขาดแคลนจนต้องจัดสต๊อกเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับถังบรรจุน้ำขนาด 100-200 ลิตร ที่ได้รับความนิยม มียอดขายเพิ่มขึ้นจากปกติ 40%

วารุณี กิจเจริญพูลสิน ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ กล่าวว่า ยอดขายน้ำดื่มบรรจุขวดของบิ๊กซีทั่วประเทศเพิ่มขึ้น 25-28% และถังบรรจุน้ำขนาด 66 ลิตร ได้รับความนิยมสูงสุด ทั้งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมียอดเพิ่มกว่า 50%

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ