พณ.ขอเพิ่มโควต้าไข่ไก่5แสนฟอง

วันที่ 06 ก.ค. 2553 เวลา 21:01 น.
พาณิชย์ประสานผู้ผลิตไข่ไก่เพิ่มโควต้าเป็น5แสนฟองขายในห้างค้าปลีกเล็งเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ชั่วคราวช่วยลดต้นทุน

นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ราคาไข่ไก่ที่ขายในท้องตลาดทั่วไปยังทรงตัวในสูง ไข่ไก่เบอร์ 2 ฟองละ 3.20-3.40 บาท ทำให้กระทรวงเตรียมขอความร่วมมือผู้ผลิตไข่ไก่ เพิ่มโควตาไข่ไก่ธงฟ้า ที่จะขายในห้างค้าปลีกทั่วประเทศ จากวันละ 400,000 ฟอง เป็นวันละ 500,000 ฟอง

นอกจากนี้ ยังเตรียมหารือผู้ผลิตไข่ไก่ลดต้นทุนบรรจุภัณฑ์ไข่ไก่ที่เป็นถาดพลาสติก เพราะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นจากถึงถาดละ 3-10 บาท หรือเฉลี่ยทำให้ต้นทุนไข่ไก่เพิ่มขึ้นฟองละ 0.33-0.58 สตางค์ โดยขนาดถาดพลาสติก 10 ฟอง ต้นทุนเพิ่ม 3-5 บาท ขนาดถาด 12 ฟอง ราคา 4-7 บาท และขนาดถาด 30 ฟอง ราคา 8-10 บาท

ดังนั้น จึงขอความร่วมมือให้เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์เป็นถุงพลาสติกชั่วคราว ซึ่งขณะนี้กระทรวงได้เปิดจุดจำหน่ายไข่ไก่ธงฟ้าในห้างค้าปลีกทั่ว ประเทศและตลาดสด รวมถึงจุดจำหน่ายของแต่ละจังหวัดแล้ว 506 แห่ง