เอกชนแนะรัฐงดอนุญาตนำแรงงานต่างด้าวเข้าระบบ

วันที่ 06 ก.ค. 2553 เวลา 19:02 น.
เอกชนกลุ่มไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์เสนอรัฐกำหนดนโยบายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ชัดเจน ชี้ไม่ควรให้มีการนำเข้าแรงงานต่างด้าวเข้าสู่ตลาดแรงงาน

นายศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยภายหลังการเข้าหารือร่วมกับยนายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รมว.อุตสาหกรรรม ว่า กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทยเสนอให้กระทรวงอุตสาหกรรมทบทวนนโยบายส่งเสริมการลงทุน โดยกำหนดนโยบายส่งเสริมการลงทุนเป็นรายอุตสาหกรรมพร้อมด้วยเงื่อนไข เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ และไม่ควรอนุมัติให้มีการนำเข้าแรงงานไร้ฝีมือจากต่างประเทศเข้ามาทำงานในประเทศ ที่ปัจจุบันมีจำนวนมาอยู่แล้ว

ทั้งนี้ การส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศควรกำหนดยุทธศาสตร์ว่าจะส่งเสริมการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมใดบ้าง โดยพิจารณาว่าประเทศไทยจะได้รับประโยชน์อะไรบ้าง แทนที่จะเน้นเป้าหมายจำนวนเงินทุนอย่างในปัจจุบัน เนื่องจากประเทศเริ่มขาดแคลนทรัพยากรที่ต้องใช้ในการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นแรงงานในทุกระดับ ตั้งแต่แรงงานไร้ฝีมือจนถึงระดับวิศวกรเชี่ยวชาญ ทรัพยยากรน้ำ ไฟฟ้า ซึ่งการที่ส่งเสริมการลงทุนโดยกำหนดเป้าหมายจำนวนเงินเป็นหลัก จะยิ่งทำให้ทรัพยากรเกิดความขาดแคลนมากยิ่งขึ้น ขณะที่ไทยได้ประโยชน์จากการลงทุนน้อยมาก

“การนำเข้าแรงงานต่างด้าวเข้ามาเยอะจะทำให้เกิดปัญหาความมั่นคง ซึ่งการสนับสนุนการนำเข้าแรงงานต่างด้าวต้องพิจารณาด้วยว่าไทยได้ประโยชน์อะไร” นายศุภชัย กล่าว

ส่วนการที่ไทยไปชักจูงการลงทุนจากต่างประเทศ ต้องคำถึงสิ่งที่ไทยจะได้รับด้วย เช่น การดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมชิ้นส่วน ก็ควรคำนึงถึงบริษัทชิ้นส่วนของไทยด้วย เพราะหากไปดึงนักลงทุนเข้ามาลงทุนแบบครบวงจร บริษัทในเมืองไทยก็จะไม่ได้ประโยชน์อะไร เทคโนโลยีก็ไม่ได้รับการถ่ายทอด แรงงานก็ไม่ได้ใช้คนไทย สุดท้ายประเทศไทยก็ไม่ได้รับประโยชน์จากการลงทุนดังกล่าว เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีโรงงานอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายแห่งกำลังจะย้ายฐานการลงทุนออกมาจากจีน และไต้หวัน เพราะมีความกดดดันหลายด้าน และค่าแรงงานในจีนก็พุ่งสูงขึ้น ผู้ประกอบการจึงต้องมองหาแหล่งลงทุนใหม่

นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รวม.อุตสาหกรรม กล่าวว่า รับข้อเสนอของภาคเอกชนและพร้อมเร่งรัดแก้ไขปัญหาที่คั่งค้างอยู่ให้เร็วที่สุด ส่วนข้อเสนอจะก็จะนำไปพิจารณา

สำหรับการที่มีนักลงทุนสนใจเข้าย้ายฐานการลงทุนจากจีนเข้ามาไทย คงเป็นเพราะแรงงานไทยมีฝีมือ ไม่เปลี่ยนงานบ่อย ไม่เป็นต้นทุนให้ผุ้ประกอบการต้องมาพัฒนาบุคลากรเพิ่มเติม รวมทั้งระบบสาธารณูปโภคก็มีความได้เปรียบมากกว่าประเทศอื่นๆ

"เท่าที่คุยก็มีหลายแหล่งที่ติดต่อเข้ามา และสนใจลงทุนในเมืองไทย โดยคาดว่าน่าจะมีโครงการลงทุนตัดสินใจเข้ามาลงทุนในปีนี้บ้าง"นายชัยวุฒิ กล่าว