นายกฯกดปุ่มเริ่มธุรกิจณจุดเดียว

วันที่ 06 ก.ค. 2553 เวลา 18:22 น.
3กระทรวง พาณิชย์ แรงงาน คลัง ผนึกำลังเปิดให้บริการเริ่มต้นธุรกิจ ณ จุดเดียว ลดต้นทุนผู้ประกอบการ

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดการบริการเริ่มต้นธุรกิจ ณ จุดเดียวกัน (Single Point) โดยมีนางพรทิวา นาคาศัย รมว.พาณิชย์ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.แรงงาน นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ รมช.การคลัง นายอลงกรณ์ พลบุตร รมช.พาณิชย์ เข้าร่วมในพิธี

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า การให้บริการ ณ จุดเดียว หรือการร่วมมือกันในการให้บริการของหน่วยต่างๆ ถือเป็นนโยบายสำคัญที่รัฐบาลเร่งผลักดัน เป็นอีกบริการหนึ่งในการเริ่มต้นธุรกิจ และจะได้มีการปรับปรุงการใช้เอกสาร การใช้บัตรเลขเดียวกันต่อไปในอนาคตเพื่อลดต้นทุนต่อไป ซึ่งถือว่าเป็นก้าวสำคัญ จึงขอถือโอกาสนี้ขอบคุณทุกหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการทำบริการนี้ขึ้นมา และเชื่อว่าจะได้มีการปรับปรุงและผลักดันให้มีประสิทธิภาพต่อไป

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังได้มอบหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร และเลขที่บัญชีนายจ้างให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ ทั้งหมด 7 ราย รวมทั้งได้เดินเยี่ยมชมการให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคล เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร และเลขที่บัญชีนายจ้าง ณ จุดเดียวกันด้วย