โตชิบา รุกตลาดองค์กร-โหนกระแสโซเชียลเน็ตเวิร์ก

วันที่ 06 ก.ค. 2553 เวลา 17:01 น.
โตชิบา อี-สตูดิโอ เกาะกระแสโลกร้อน ประหยัดพลังงาน รุกตลาดองค์กร พร้อมโหนกระแสโซเชียลเน็ตเวิร์ก ลดงบการตลาด ตั้งเป้าเติบโต 5 – 10%

นายอุกฤษณ์ เตชะไชยวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท เอฟเอ็มเอ กรุ๊ป ตัวแทนจำหน่ายเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอล มัลติฟังก์ชั่น โตชิบา อี-สตูดิโอ ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว เปิดเผยว่า เนื่องจากกระแสโลกร้อน การรักษ์โลก และการประหยัดพลังงานเป็นที่สนใจขององค์กรต่างๆ บริษัทจึงนำเข้าเครื่องถ่ายเอกสาร มัลติฟังก์ชั่น ที่มีคุณสมบัติในการนำหมึกมาใช้ใหม่โดยไม่มีกากขยะ และระบบประหยัดพลังงาน เข้ามาจำหน่ายราว 13 รุ่น ในปีนี้ คาดว่าจะช่วยกระตุ้นยอดขายให้เติบโตได้ตามเป้าที่วางไว้ 5 – 10%

 ทั้งนี้ มูลค่าตลาดเครื่องถ่ายเอกสารตามองค์กรต่างๆ ในประเทศไทยมีมูลค่าราว 1 หมื่นล้านบาท มีอัตราการเติบโตราว 5% ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตปกติ แม้จะมีปัญหาทางการเมือง แต่ปัญหาดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบในทุกอุตสาหกรรมในประเทศไทย เป็นบางอุตสาหกรรมเท่านั้น ดังนั้นในบางอุตสาหกรรม เช่น การส่งออกของประเทศไทยยังมีอัตราการเติบโต องค์กรต่างๆ จึงจำเป็นต้องใช้จ่ายกับสินค้าจำเป็น เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เช่นเดิม

ปัจจุบัน บริษัทมีส่วนแบ่งในตลาดดังกล่าวราว 10-12% ซึ่งถือเป็นอันดับที่ 5 ในตลาด โดยบริษัทมีแผนในระยะยาวที่จะขึ้นเป็นผู้นำตลาดนี้ให้ได้  และในปีนี้บริษัทได้ใช้งบการตลาดประมาณ 10 – 15 ล้านบาท ลดลงจากหลายปีที่ผ่านมา เนื่องจาก บริษัทหันมาปรับกลยุทธ์ในการทำการตลาดผ่านระบบเครือข่ายโซเชียลเน็กเวิร์ค และเวบไซต์ ส่งผลให้บริษัทประหยัดการลงทุนทางด้านการตลาดได้

“ตลาดรวมเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับองค์กรแบ่งเป็นตลาดองค์กรขนาดใหญ่ 40% ขนาดกลาง-เล็ก 40% และตลาดราชการ 20% ซึ่งบริษัทดำเนินการตลาดไปยังตลาดองค์กร และราชการด้วย” นายอุกฤษณ์ กล่าวเพิ่มเติม