สมรภูมิค้าปลีกเดินเกมชิงโชห่วย 6.8แสนราย

วันที่ 06 ก.ค. 2553 เวลา 12:36 น.
ปัจจุบันการแข่งขันในธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทยยังรุนแรงต่อเนื่อง จากการพัฒนารูปแบบร้านค้าของผู้ประกอบการ ค้าปลีกข้ามชาติ และกลยุทธ์การทำตลาดหนักหน่วงในช่วงที่ผ่านมา

โดย...ทีมข่าวธุรกิจตลาด

ปัจจุบันการแข่งขันในธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทยยังรุนแรงต่อเนื่อง จากการพัฒนารูปแบบร้านค้าของผู้ประกอบการ ค้าปลีกข้ามชาติ และกลยุทธ์การทำตลาดหนักหน่วงในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งสารพัดแคมเปญการตลาด

ขณะที่บริษัท สยามแม็คโคร ผู้บริหารธุรกิจค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่ “แม็คโคร” ชิงความได้เปรียบจากคู่แข่งในธุรกิจเดียวกัน โดยอาศัยตำแหน่งและคำขวัญการดำเนินธุรกิจภายใต้โครงการ “มิตรแท้โชห่วย”

ปัจจุบันแม็คโครมีฐานสมาชิกไม่ต่ำกว่า 2 ล้านรายทั่วประเทศ พร้อมมุ่งกลยุทธ์กิจกรรมซีเอสอาร์ ให้ความรู้กับสมาชิกร้านแม็คโคร รวมทั้งกลุ่มร้านค้ารายย่อย หรือโชห่วย ให้ประยุกต์ความรู้จากหลักสูตรบริหารธุรกิจแบบย่อ “สูตรสำเร็จ 7 หัวข้อโชห่วยมืออาชีพ” ที่หวังให้โชห่วยปรับธุรกิจอยู่รอดได้ร่วมกับค้าปลีกสมัยใหม่

ปรานต์ทิพย์ อัคริมาชญานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท สยามแม็คโคร กล่าวว่า ปัจจุบันธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทยมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1 แสนล้านล้านบาท มีผู้ประกอบการค้าปลีกที่จดทะเบียนกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 6.8 แสนราย และหากรวมร้านค้าแผงลอยคาดมีมากกว่าล้านรายทีเดียว

สาเหตุที่ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมจำเป็นต้องปรับตัวในปัจจุบัน เพราะการแข่งขันทางการค้า การเปลี่ยนแปลงทางพฤติ กรรมผู้บริโภค การขาดความรู้การ บริหารจัดการธุรกิจ และขาดตัวแทนคนรุ่นใหม่มาสืบทอดกิจการ

ในปีที่แล้วบริษัทได้ปรับปรุงร้านโชห่วยไป 2,057 ราย และพบว่ามีสัดส่วน 51% ที่มียอดขายเพิ่มขึ้น 54% โดยยึดหลัก 7 สูตรดังนี้

1.ทำเลที่ตั้ง จะต้องคำนึงถึงสถานที่ตั้ง สภาพแวดล้อม กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คู่แข่ง ความหนาแน่นของลูกค้าโดยรอบ  2.ความหลากหลายของสินค้าและบริการ 3.การตั้งราคาขายและผลกำไร 4.แผนผังร้านค้าและการจัดเรียง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้า

5.การตกแต่งร้านค้า ทั้งการตกแต่งทางกายภาพและภาพลักษณ์ 6.รายการส่งเสริมการขาย ซึ่งการโฆษณาที่ดีที่สุดมาจาก|เจ้าของร้านและ 4 คำที่เจ้าของร้านต้องท่องไว้ คือ “ลด แลก แจก แถม” ที่ต้องไม่มากไม่น้อยจนเกินไป และ 7.การจัดการสินค้าคงคลัง ที่ต้องพอเหมาะกับความต้องการของลูกค้า

ตบท้ายด้วย คาถาเงินล้านว่า “สะอาด สว่าง สะดวก สบาย สนิท”

เรียกได้ว่า แม็คโครมุ่งผูกมิตรกับกลุ่มร้านค้าโชห่วย ด้วยเชื่อว่าหากโชห่วยอยู่ได้ แม็คโครก็อยู่ได้

ขณะเดียวกันร้านค้าโชห่วยยังเป็นฐานกลุ่มเป้าหมายเดียวกับที่บริษัท ซีพี ออลล์ ผู้บริหารธุรกิจร้านสะดวกซื้อ เซเว่นอีเลฟเว่น มองไว้เช่นกัน

จากแผนขยายสาขาร้านเซเว่นฯ ปีละประมาณ 500 สาขา จากปัจจุบัน 5,500 สาขา และวางเป้าภายใน 3 ปี หรือในปี 2555 จะมีร้านเซเว่นฯ ครบ 7,000 สาขา การจะไปยังฝั่งฝันได้นั้น นอกจากบริษัทจะเป็นผู้ลงทุนขยายธุรกิจเองแล้ว ยังไปพร้อมกับการขายแฟรนไชส์ธุรกิจด้วย

และวิธีที่น่าจะเป็นไปได้ คือ การให้ร้านค้าปลีกโชห่วยต่างๆ ที่มีศักยภาพปรับเปลี่ยนเข้ามาสู่รูปแบบการค้าปลีกสมัยใหม่ในชื่อของเซเว่นอีเลฟเว่นนั่นเอง

แนวโน้มที่เกิดขึ้น สะท้อนชัดถึงเกมการแข่งขันของค้าปลีกทุนหนักที่ต่างรักษาตลาดเอาไว้ โดยยึดร้านค้าปลีกโชห่วยเป็นขุมทรัพย์ใหญ่