ดึง20หน่วยงานใช้ข้อมูลจี-คลาวน์

วันที่ 11 มิ.ย. 2558 เวลา 22:22 น.
อีจีเอ รับลูกนายกฯ นำร่อง20 หน่วยงานรัฐเข้าระบบสำรองข้อมูลจี-คลาวด์ ประเมินผลก่อนดึงเอกชนเข้าลงทุนระบบในอนาคต

นายศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ อีจีเอ เปิดเผยว่าได้รับคำสั่งจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อเร่งภาระกิจผลักดันให้หน่วยงานต่างๆของรัฐ เข้าสู่ระบบคลาวด์ภาครัฐ หรือ จี-คลาวด์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเตรียมจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ(เวิร์คชอป) กอฟเวอร์เมนต์ ดาตา คลาสสิฟิเคชัน ไกด์ ไลน์ ขึ้นในวันที่22 มิ.ย.นี้

สำหรับแผนงานเชิงปฏิบัติดังกล่าว เพื่อดำเนินการคัดเลือกหรือแบ่งฐานข้อมูลในประเภทต่างๆ ว่าข้อมูลประเภทใดควรอยู่กับภาครัฐ และข้อมูลประเภทใดควรอยู่กับภาคเอกชน เพื่อสร้างความสบายใจ และปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้บริการบนระบบคลาวด์ในอนาคต เช่นเดียวกับในประเทศสิงคโปร์ที่นำระบบจี-คลาวด์ ให้ภาคเอกชนเข้าไปลงทุน โดยมีหน่วยงานรัฐ เข้ามากำกับดูแล ซึ่งในส่วนของประเทศไทยอยู่ระหว่างการนำร่องโครงการพร้อมประเมินผล

พร้อมกันนี้ อีจีเอ ได้เปิดบริการเสริมศูนย์สำรองข้อมูลและกู้คืนสำหรับบริการระบบคลาวด์ภาครัฐ(ดีอาร์ ไซต์) ที่ปัจจุบันมี20 หน่วยงานรัฐที่สนใจเข้าร่วมทดสอบ ให้บริการกับระบบโปรแกรมสารสนเทศที่สำคัญของหน่วยงานภาครัฐที่ใช้บริการอยู่บนระบบคลาวด์ ให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นงานบริการประชาชนเป็นหลัก ซึ่งระบบงานใหม่ดังกล่าว ตั้งอยู่ในประเทศไทยพร้อมให้บริการกับหน่วยงานรัฐ24 ชม.

สำหรับในระยะแรก จะมีหน่วยงานรัฐที่เขัาร่วมระบบดังกล่าว เช่น สำนักงบประมาณ หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ ด้วยระบบดังกล่าวจำเป็นต้องใช้งบประมาณสูงมาก อีจีเอ จึงยังไม่สามารถเปิดให้บริการระบบได้ครอบคลุมทุกหน่วยงานที่ใช้บริการอยู่บนระบบจีคลาวด์ มากกว่า600ระบบงาน หลังจากเปิดให้บริการจี-คลาวด์ในช่วง3 ปีที่ผ่านมา พร้อมอยู่ระหว่างจัดทำกฎหมายฐานข้อมูลคลาวด์ คอมพิวติ้ง เพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรี(ครม.)พิจารณาได้ในเดือนก.ค.-ส.ค.นี้