คชก.ไฟเขียวรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบแสนตัน

วันที่ 29 พ.ค. 2558 เวลา 20:44 น.
คชก.ไฟเขียวรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบแสนตัน
คชก.ไฟเขียวเงิน2,620ล้านบาทให้อคส.รับซื้อน้ำมันปาล์มดิบปริมาณ 1 แสนตันในราคากก.ละ 26.20 บาทเริ่มมิ.ย.นี้แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) ที่มีม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้อนุมัติวงเงินมูลค่า 2,620 ล้านบาท เพื่อให้องค์การคลังสินค้า (อคส.) นำไปดำเนินโครงการรักษาเสถียรภาพราคาปาล์ม โดยให้อคส.รับซื้อน้ำมันปาล์มดิบจากโรงสกัดปริมาณ 1 แสนตัน ในราคากก.ละ 26.20 บาท ตั้งแต่เดือนมิ.ย.เป็นต้นไป

นางจินตนา ชัยยวรรณาการ ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การคลังสินค้า (บอร์ดอคส.) กล่าวว่า หลังจากที่คชก.อนุมัติวงเงินให้อคส.ใช้ดำเนินการน้ำมันปาล์มดิบ เพื่อดูดซับส่วนเกินในตลาดแล้ว ขั้นตอนต่อไปทางกรมการค้าภายในจะทำหนังสือประกาศรับสมัครโรงสกัดเข้าร่วมโครงการในพื้นที่จังหวัดที่ปลูกปาล์ม เพื่อจัดสรรโควตารับซื้อน้ำมันปาล์มดิบในแต่ละจังหวัดให้สอดคล้องกับข้อมูลด้านการผลิตของแต่ละจังหวัด

สำหรับอคส.เตรียมออกประกาศเปิดรับสมัครผู้ประกอบการธุรกิจถังบรรจุน้ำมันปาล์ม (แท็งก์) เพื่อใช้เก็บสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบที่อคส.รับซื้อ คาดว่าจะเริ่มได้ตั้งแต่เดือนมิ.ย.-พ.ย. 2558 แต่หากราคาน้ำมันปาล์มดิบสูงกว่าราคาที่กำหนดทางอคส.ก็ไม่จำเป็นต้องเข้าไปรับซื้อ แต่ให้เป็นไปตามกลไกตลาด

อย่างไรก็ตามเงื่อนไขการรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบนั้น ได้กำหนดให้โรงสกัดต้องแสดงหลักฐานการรับซื้อผลปาล์มดิบจากเกษตรกรที่เปอร์เซ็นต์น้ำมัน 17% ในราคา กก.ละ 4.20 บาท เพื่อมาจำหน่ายให้อคส.ราคากก.ละ 26.20 บาท ตามประกาศราคาแนะนำของคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) หลังจากรับซื้อมาแล้ว อคส.เก็บสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบไว้ ก่อนจะนำมาจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการโรงกลั่นน้ำมันปาล์มในประเทศ โดยจะไม่มีการส่งออก เพราะราคาน้ำมันปาล์มดิบในต่างประเทศเฉลี่ยอยู่ที่ กก.ละ 19-20 บาท ต่ำกว่าราคาน้ำมันปาล์มดิบในไทย

ขณะที่การระบายสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบนั้น อคส.จะทยอยนำออกมาจำหน่าย โดยจะพิจารณาในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อป้องกันปัญหาการเก็งกำไร และไม่ให้กระทบต่อราคาตลาด เบื้องต้นที่ประชุมคชก.ได้พิจารณาให้อคส.กำหนดกรอบการจำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้กระทบตลาด และเกษตรกร แต่ควรจำหน่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนมี.ค. 2559 เพราะช่วงเวลาในเดือนธ.ค. 2558-ก.พ. 2559 เป็นช่วงที่ผลผลิตปาล์มออกสู่ตลาดน้อย ราคาน้ำมันปาล์มดิบปรับตัวสูงขึ้น