แอร์เอเชียเอ็กซ์ผ่านมาตรฐานIATAแล้ว

วันที่ 14 พ.ค. 2558 เวลา 17:01 น.
แอร์เอเชียเอ็กซ์ผ่านมาตรฐานIATAแล้ว
แอร์เอเชียเอ็กซ์ผ่านตรวจมาตรฐานความปลอดภัยจากIATAแล้ว ผู้บริหารคาดทุกสายการบินในกลุ่มจะผ่านการตรวจโดยเร็ว

นายโทนี่ เฟอร์นานเดส ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มสายการบินแอร์เอเชีย เปิดเผยว่า แอร์เอเชียเอ็กซ์ สายการบินราคาประหยัดให้บริการบินระยะไกล ในกลุ่มสายการบินแอร์เอเชีย ได้ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบรับรองจากหน่วยงานตรวจเช็คมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก หรือ International Air Trasportation (IATA) Operational Safety Audit (IOSA) เพื่อยกระดับการจัดการมาตรฐานความปลอดภัยของสายการบินแล้ว โดยได้เข้าร่วมตั้งแต่ 16 เม.ย. ที่ผ่านมา

สำหรับการเข้าร่วมตรวจมาตรฐานครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญของกลุ่มแอร์เอเชีย โดยได้ร่วมมือกับหน่วยงาน IOSA ในขั้นตอนการวิเคราะห์และตรวจสอบตั้งแต่ปี 2555 โดยหลังสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ผ่านการตรวจสอบ สายการบินอื่นในเครือ ก็อยู่ในกระบวนการตรวจอยู่ ได้แก่ แอร์เอเชียมาเลเซีย ไทยแอร์เอเชีย แอร์เอเชียอินโดนีเซีย แอร์เอเชียฟิลิปปินส์ แอร์เอเชียอินเดีย ไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ และแอร์เอเชีย เอ็กซ์ อินโดนีเซีย คาดว่าทุกสายการบินร่วมในกลุ่มจะผ่านการตรวจสอบเร็วที่สุด

นายคามารูดิน เมอรานัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ กล่าวว่า กระบวนการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยของ IOSA ครอบคลุมขั้นตอนการดำเนินงาน 8 ด้าน ได้แก่ ระบบการจัดการองค์การและการบริหาร กระบวนการบฏิบัติการการบิน กระบวนการควบคุมการดำเนินการและการส่งออกเที่ยวบิน ฝ่ายวิศวกรรมและการบำรุงรักษาอากาศยาน กระบวนการปฏิบัติการบนห้องโดยสาร กระบวนการปฏิบัติการภาคพื้น การจัดการและความปลอดภัยในกระบวนการในการขนส่งสินค้าและวัสดุ (cargo)