ลุยเปิดบริการหาผู้บริหารซัพพลายเชน-โลจิสติกส์รับเออีซี

วันที่ 28 เม.ย. 2558 เวลา 19:56 น.
ลุยเปิดบริการหาผู้บริหารซัพพลายเชน-โลจิสติกส์รับเออีซี
สปริง โปรเฟสชันแนล เปิดบริการสรรหาผู้บริหารด้านซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ รับเออีซี

นายเทียนธันย์ ณีศะนันท์ ผู้อำนวยการด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากร สปริง โปรเฟสชันแนล ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปิดเผยว่า บริษัทดำเนินธุรกิจจัดหางานโดยเน้นเฉพาะผู้บริหารในเชิงเทคนิคที่มีเงินเดือนเกิน 1 แสนบาท ได้เปิดตัวบริการเพิ่ม สรรหาผู้บริหารด้านซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ เนื่องจากพบว่าในไทยมีความต้องการกลุ่มนี้เติบโตรวดเร็ว  เป็นผลจากการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ที่กำลังจะถึง ทำให้ไทยเป็นพื้นที่ที่นักลงทุนสนใจลงทุนด้านซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ เนื่องจากมีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านถึง 4 ประเทศ คือ ลาว กัมพูชา พม่า และมาเลเซีย นอกจากนี้ยังเป็นผลจากอีคอมเมิร์ซที่โตรวดเร็ว ทำให้องค์กรด้านโลจิสติกส์ต้องพัฒนาบริการรองรับ

นางสุนทรี ลิ้มมานนท์ กรรมการผู้จัดการ สปริง โปรเฟสชันแนล(ประเทศไทย) เปิดเผยว่า สปริง โปรเฟสชันแนล เปิดตัวในไทย 2 ปี ปีแรกมีความต้องการผู้บริหารกลุ่มนี้เพียง 5% ของผู้บริหารทั้งหมดที่บริษัทสรรหา ปีที่ 2 เพิ่มเป็น 10% ทำให้บริษัทเปิดตัวบริการให้ชัดเจนขึ้นเพื่อรองรับความต้องการ คาดว่าปีนี้จะสรรหาผู้บริหารด้านนี้เพิ่มเป็น 20%  โดยผู้บริหารซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ครอบคลุมกลุ่มธุรกิจหรือแผนกที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง วางแผนผลิต การจัดการโลจิสติกส์