รมว.เกษตรฯขออุตฯแจงความต้องการยางพาราให้ชัด

วันที่ 23 เม.ย. 2558 เวลา 20:52 น.
รมว.เกษตรฯขออุตฯแจงความต้องการยางพาราให้ชัด
ปิติพงศ์ ขอกระทรวงอุตสาหกรรม แจงตัวเลขความต้องการยางพาราเพื่อแปรรูปให้ชัดหลังมีการเชิญเอกชนเข้าลงทุน

เมื่อวันที่ 23 เม.ย. นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา  รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ได้ขอให้กระทรวงอุตสาหกรรมรวบรวมปริมาณความต้องการใช้ยางพาราในอุตสาหกรรมแปรรูปในปี  2558/2559  เพื่อที่จะได้นำตัวเลขผลผลิตยางและปริมาณความต้องการใช้ยางมาคำนวนในการบริหารยางพาราในประเทศ รวมถึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปทำตัวเลขผลผลิตยางที่จะออกมาหากมีการลดพื้นที่ปลูกในป่า และลดพื้นที่ปลูกในส่วนเกษตรกรตามนโยบายสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม 1 แสนบาทต่อครัวเรือน

"ผมขอให้รมว.อุตสาหกรรม ช่วยคำนวณว่า การลงทุนในอุตสาหกรรมยางพารา ที่ท่านไปเชิญมาลงทุน หรือมีภาคเอกชนประสานเข้ามาขอลงทุนและจะใช้ยางพาราในประเทศว่าจะต้องใช้ปริมาณเท่าไหร่   รวมถึงการส่งเสริมการใช้ในหน่วยงานของรัฐ   การลดพื้นที่ปลูกของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บอกว่าจะลดพื้นที่ปลูกในป่า 6 แสนไร่ ของหน่วยงานกระทรวงเกษตรฯ 4 แสนไร่ รวม  1 ล้านไร่  และหากเกษตรกรรายย่อยที่ส่วนมากมีมีปริมาณ  15 ไร่ หากลดพื้นที่ปลูกลงปลูกพืชอื่นเสริม หรือเปลี่ยนอาชีพ ก็จะลดปริมาณผลผลิตของไทยที่มี  4.1  ล้านตัน จะเหลือปริมาณยางที่เป็นปัญหาให้บริหารเท่าไหร่ในปี  2558/2559" นายปีติพงศ์กล่าว

ทั้งนี้  สำหรับโครงการมูลภัณฑ์กันชน ในปีการผลิต 2558/2559  จะมีการดำเนินการต่อไป แต่จะเข้าซื้อในจังหวะที่เหมาะสมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรสวนยาง อย่างไรก็ตามในส่วนของสต๊อกยางพาราที่มีอยู่จากโครงการของรัฐจากรัฐบาลที่แล้ว และรัฐบาลนี้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปทำตัวเลขเช่นกันว่ามีแผนอย่างไรบ้างทั้งการขายตาม เอ็มโอยูระหว่างไทย –จีน และการบริหารการซื้อ - ขาย ขององค์การสวนยางที่ทำหน้าที่บริหารโครงการ

บทความแนะนำ