คาดโรงไฟฟ้าหงสาหน่วย1เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์2มิ.ย.

วันที่ 23 เม.ย. 2558 เวลา 17:47 น.
คาดโรงไฟฟ้าหงสาหน่วย1เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์2มิ.ย.
ราชบุรี โฮลดิ้ง คาดโรงไฟฟ้าหงสา หน่วย1 เริ่มจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ 2 มิ.ย.ตามแผน หลังทดลองส่งไฟช่วงก๊าซฯพม่าหยุดจ่าย

นายพงษ์ดิษฐ พจนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง  เปิดเผยถึง ความคืบหน้าโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนปากเหมืองหงสาหน่วยที่ 1  ประเทศลาว ว่า   ขณะนี้อยู่ระหว่าง  การทดสอบสมรรถนะโรงไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement) มีความก้าวหน้ากว่าร้อยละ 90 และคาดว่าจะสามารถเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ได้ตามกำหนดเวลาในวันที่ 2  มิ.ย. 2558

ทั้งนี้โรงไฟฟ้าหงสาหน่วยที่ 1 กำลังการผลิต 626  เมกะวัตต์ ได้เริ่มขนานเครื่องเข้าระบบส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตั้งแต่วันที่ 28  ก.พ.   และดำเนินการทดสอบสมรรถนะโรงไฟฟ้าตามข้อกำหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. ตั้งแต่กลางเดือนมี.ค.ที่ผ่านมา  โดยระหว่างวันที่ 10-19 เม.ย. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่แหล่งก๊าซธรรมชาติในพม่าหยุดซ่อมบำรุง โรงไฟฟ้าหงสาได้เดินเครื่องต่อเนื่องตั้งแต่  วันที่ 12  เม.ย.  เป็นต้นมา ด้วยกำลังการผลิตเฉลี่ย 450 เมกะวัตต์ พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากการทดสอบเดินเครื่องของโรงไฟฟ้าหงสาหน่วยที่ 1  ได้ช่วยสนับสนุนระบบไฟฟ้าของประเทศให้สามารถตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศในช่วงวิกฤติอีกทางหนึ่ง

สำหรับปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ ผลิตจากโรงไฟฟ้าหงสาหน่วยที่ 1 ที่ส่งเข้าระบบไฟฟ้าของไทยในช่วงวันที่ 12-21 เม.ย.     รวมประมาณ 85 ล้านหน่วย ซึ่งช่วยลดการใช้น้ำมันเตาผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 20 ล้านลิตร

อย่างไรก็ตามโรงไฟฟ้หงสาฯ  มีกำลังผลิตติดตั้งรวมทั้งหมด 1,878 เมกะวัตต์ ใช้ลิกไนต์เป็นเชื้อเพลิง  จะเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าฐานที่ช่วยเสริมระบบไฟฟ้าของไทยให้มั่นคง และรักษาค่าไฟฟ้าให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ของทุกภาคส่วน  โดยท่ที่ผ่านมา โรงไฟฟ้าหงสาหน่วยที่ 1 ยังได้ผลิตไฟฟ้าช่วยเสริมระบบไฟฟ้ารองรับความต้องการไฟฟ้าสูงสุดในวันที่ 7และ 21 เม.ย.  ซึ่งมั่นใจว่าการทดสอบสมรรถนะโรงไฟฟ้าหงสาหน่วยที่ 1 กำลังการผลิต 626 เมกะวัตต์ จะผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ กฟผ. และมาตรฐานสากลที่กำหนดไว้ได้ และสามารถเดินเครื่องเชิงพาณิชย์  ตามกำหนด

ส่วนโรงไฟฟ้าหน่วยที่ 2 และที่ 3 คาดว่าการทดสอบสมรรถนะโรงไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจะดำเนินการแล้วเสร็จจนสามารถเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าได้ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในเดือนพ.ย. 2558 และเดือนมี.ค  2559 ตามลำดับ