นกสกู๊ตแจ้งหาสายการบินเที่ยวอื่นบริการทดแทน

  • วันที่ 28 มี.ค. 2558 เวลา 21:14 น.

นกสกู๊ตแจ้งหาสายการบินเที่ยวอื่นบริการทดแทน

นกสกู๊ตแจ้งความคืบหน้าดึงสกู๊ตบินแทนบางเที่ยวบิน หาสายการบินอื่นทดแทนบางเที่ยวบินสายการบินนกสกู๊ตได้ออกหนังสือชี้แจงฉบับที่ 2 ผ่านทางเฟซบุ๊คแฟนเพจนกสกู๊ต เพื่อแจ้งความคืบหน้ากรณีเที่ยวบินเช่าเหมาลำ ที่เดินทางระหว่างวันที่ 29-31 มี.ค. โดยระบุว่า ได้รับความร่วมมือและช่วยเหลือจากสายการบินพันธมิตรในการจัดหาเที่ยวบินและที่นั่งทดแทนจำนวนหนึ่ง ทำให้สามารถอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารส่วนใหญ่ที่มีแผนเดินทางระหว่างวันที่ 29-31 มี.ค. ได้เดินทางตามกำหนดการเดิม พร้อมแจกแจกรายละเอียดเที่ยวบินใหม่ที่ทดแทน ได้แก่ วันที่ 29 มี.ค. เส้นทาง ดอนเมือง – นาริตะ จากเดิมเที่ยวบินนกสกู๊ต XW900 ออกเดินทาง 00.35 น. เปลี่ยนเป็นเที่ยวบินของสายการบินสกู๊ต TZ9900 ออกเดินทางตามเวลาเดิม ขากลับนาริตะ-ดอนเมือง เดิม XW901 ออกเดินทาง 15.55 น. เปลี่ยนเป็นสายการบินสกู๊ต TZ9901 เวลาเดิม

วันที่ 30 มี.ค. ดอนเมือง – นาริตะ จากเดิมเที่ยวบินนกสกู๊ต XW900 ออกเดินทาง 00.35 น. เปลี่ยนเป็นเที่ยวบินของสายการบินสกู๊ต TZ9900 ออกเดินทางตามเวลาเดิม ขากลับนาริตะ-ดอนเมือง เดิม XW901 ออกเดินทาง 15.55 น. เปลี่ยนเป็นสายการบินสกู๊ต TZ9901 เวลาเดิม ดอนเมือง-คันไซ XW908 และคันไซ-ดอนเมือง XW909 จะโอนย้ายผู้โดยสารไปยังสายการบินอื่นที่ได้จัดเตรียมไว้แล้ว โดยข้อมูลเที่ยวบินทั้งหมดถูกส่งไปที่หัวหน้าทัวร์แต่ละแห่ง

วันที่ 31 มี.ค. ดอนเมือง – นาริตะ จากเดิมเที่ยวบินนกสกู๊ต XW900 ออกเดินทาง 00.35 น. เปลี่ยนเป็นเที่ยวบินของสายการบินสกู๊ต TZ9900 ออกเดินทางตามเวลาเดิม ขากลับนาริตะ-ดอนเมือง เดิม XW901 ออกเดินทาง 15.55 น. เปลี่ยนเป็นสายการบินสกู๊ต TZ9901 เวลาเดิม

ขณะเดียวกันยังระบุขอภัยที่ต้องยกเลิกเที่ยวบินกรุงเทพ-คันไซ เที่ยวบินที่ XW908 วันที่ 30 มี.ค. ขณะที่เที่ยวบินเช่าเหมาลำที่มีกำหนดออกเดินทางหลังวันที่ 31 มี.ค. นั้น ยังพยายามจัดหาเที่ยวบินทดแทนให้ได้มากที่สุด ซึ่งจะแจ้งความคืบหน้าครั้งต่อไป

 

 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ