นิวซีแลนด์ชี้เว็บละเมิดลิขสิทธิ์ไทยพัวพันโฆษณาลามก-พนัน

วันที่ 23 มี.ค. 2558 เวลา 13:42 น.
นิวซีแลนด์ชี้เว็บละเมิดลิขสิทธิ์ไทยพัวพันโฆษณาลามก-พนัน
มหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์พบ ​สปช. ยื่นงานวิจัย โฆษณาบนเว็บไซต์ละเมิดลิขสิทธิภาษาไทย มีความเสี่ยงสูง พัวพัน ลามก-พนัน  ​

นายพอล วัตเตอร์ จากมหาวิทยาลัยแมสซี่ ประเทศนิวซีแลนด์  เข้าพบนายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ประธานกรรมาธิการ(กมธ.)ปฏิรูปค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและการศาสนา สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) และคณะเพื่อยื่นงานวิจัยเรื่อง “ผลกระทบของการโฆษณาความเสี่ยงสูงที่มีต่อค่านิยมของสังคมไทย : บทบาทของเว็บไซต์ละเมิดลิขสิทธิ์” เพื่อให้ กมธ.ที่เกี่ยวข้องนำไปประกอบการปฏิรูปต่อไป

ทั้งนี้ จากงานวิจัยได้พบว่า ​โฆษณาบนเว็บไซต์ละเมิดลิขสิทธิ์ภาษาไทยส่วนใหญ่เป็นโฆษณาความเสี่ยงสูง โดย​พบว่าโฆษณาที่มีความเสี่ยงสูงนั้นจะเป็นโฆษณาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมทางเพศ 62.22% และเป็นโฆษณาการพนัน 16.05%​ นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้บริโภคชาวไทยทุกช่วงชั้นอายุเที่เข้าถึงเว็บไซต์ละเมิดลิขสิทธิ์มีโอกาสสูงที่จะพบเห็นสื่อโฆษณาความเสี่ยงสูงเทียบกับสื่อโฆษณากระแสหลัก

นายเนาวรัตน์ กล่าวว่า จะรับงานวิจัยชิ้นนี้เข้าที่ประชุมของ กมธ.ปฏิรูปค่านิยมฯ และจะประสานงานกับ กมธ.ด้านอื่นเช่น กมธ.ปฏิรูปวิทยาศาสตร์ฯ กมธ.ปฏิรูปสื่อ และกมธ.ปฏิรูปการศึกษาอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ส่วนตัวเห็นว่าสื่อสมัยใหม่ทำให้เข้าถึงสื่อลามกได้ง่ายขึ้น ซึ่งจะเป็นผลร้าย ควรสนับสนุนให้มีการพัฒนาไปในทางอารยะไม่ใช่พัฒนาไปในทางหายนะ ทั้งนี้สื่อมีทั้งคุณและโทษ แต่ประเทศไทยเป็นสังคมบริโภคที่ต้องการเสพสื่ออย่างรวดเร็วจนอาจทำให้สนองจิตใจฝ่ายต่ำ หลายภาคส่วนควรช่วยกันจัดการกับปัญหานี้