ยื่นจดตั้งกิจการใหม่ ก.พ.เพิ่ม 16%

วันที่ 14 มี.ค. 2558 เวลา 08:37 น.
ยื่นจดตั้งกิจการใหม่ ก.พ.เพิ่ม 16%
ธุรกิจตั้งใหม่ก.พ.เพิ่ม 16% จำนวน 5,631 ราย ส่วนเลิกกิจการพุ่ง 73% จำนวน 1,113 ราย เหตุ “พาณิชย์” คุมเข้มธุรกิจค้าสลากทำเลิกกิจการเยอะ

น.ส.ผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า สถิติการจดทะเบียนธุรกิจประจำเดือนก.พ. 2558 มีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทจัดตั้งใหม่ทั่วประเทศ จำนวน 5,631 ราย เพิ่มขึ้น 16% เทียบกับก.พ. 2557 โดยมีทุนจดทะเบียน 1.48 หมื่นล้านบาท ลดลง 20% เทียบกับก.พ. 2557  ส่งผลให้การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ช่วง 2 เดือน (ม.ค.-ก.พ.) มีจำนวน 1.16 หมื่นราย หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 14% 

สำหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนเลิกทั่วประเทศในเดือนก.พ. 2558  มีจำนวน 1,113 ราย เพิ่มขึ้น 73% เทียบกับก.พ. 2557 โดยมีทุนจดทะเบียนเลิกกิจการ 1,904 ล้านบาท ลดลง 60% เทียบกับก.พ. 2557 ส่งผลให้ช่วง 2 เดือน ปี 2558 มีธุรกิจจดทะเบียนเลิกกิจการประมาณ 2,493 ราย หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 20%

ทั้งนี้ สาเหตุที่มีการจดทะเบียนเลิกกิจการเพิ่มขึ้นมาก เนื่องจากเป็นผลจากการเข้มงวดกิจการค้าสลาก โดยพบว่า ช่วงก่อนออกคำสั่งที่กำหนดให้ผู้จะจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจค้าสลาก ต้องแสดงหลักฐานต้นฉบับยืนยันตัวบุคคล เอกสารสิทธิ์ของสถานที่ตั้งสำนักงาน และหลักฐานแสดงฐานะทางการเงิน มีการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจค้าสลากเป็นจำนวนมาก โดยช่วงเดือนม.ค.-ส.ค. ปี 2556 มีการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจค้าสลากเฉลี่ยเดือนละ 607 ราย และจดทะเบียนเลิกเฉลี่ยเดือนละ 77 ราย หรือคิดเป็นสัดส่วนตั้งใหม่ต่อเลิก 8 ต่อ 1 แต่หลังจากออกคำสั่งครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2556 บังคับเฉพาะผู้ที่จะจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจค้าสลาก ส่งผลให้มีการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจค้าสลากช่วงก.ย.-พ.ย. 2556 เฉลี่ยเดือนละ 112 ราย และจดทะเบียนเลิกเฉลี่ยเดือนละ 102 ราย หรือคิดเป็นสัดส่วน 1 ต่อ 1

อย่างไรก็ตาม กรมได้ออกคำสั่งเกี่ยวกับการดูแลธุรกิจค้าสลากครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2556 บังคับให้ผู้ที่จดทะเบียนจัดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ให้ประกอบธุรกิจค้าสลาก ส่งผลให้มีการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจค้าสลาก ช่วงธ.ค.2556–ม.ค. 2558 เฉลี่ยเดือนละ 14 ราย และจดทะเบียนเลิก เฉลี่ยเดือนละ 235 ราย คิดเป็นสัดส่วนตั้งใหม่ต่อเลิก 1 ต่อ 17 และล่าสุดกรมได้ออกคำสั่งครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2558 บังคับผู้ที่จดทะเบียนจัดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงทุกประเภทที่เกี่ยวกับธุรกิจค้าสลากต้องแสดงหลักฐานยืนยัน ส่งผลให้เดือนก.พ. 2558 มีการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจค้าสลาก จำนวน 3 รายเท่านั้น ขณะที่จดทะเบียนเลิกเพิ่มขึ้นจำนวน 446 ราย หรือคิดเป็นสัดส่วนตั้งใหม่ต่อเลิก 1 ต่อ 149