ทีวีดิจิทัลยื่นกสทช.ขอเลื่อนจ่ายเงินประมูลอีก2ปี

วันที่ 18 ก.พ. 2558 เวลา 18:54 น.
ทีวีดิจิทัลยื่นกสทช.ขอเลื่อนจ่ายเงินประมูลอีก2ปี
ผู้ประกอบการทีวี ดิจิทัล ยื่น 4 ข้อเสนอต่อ กสทช. ขอเลื่อนจ่ายเงินประมูล ทีวีดิจิทัล ออกไปอีก 2 ปี

เมื่อวันที่ 18 ก.พ. สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล ได้เข้ามายื่นหนังสือต่อ พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และพันเอก นที ศุกลรัตน์  รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เพื่อเสนอข้อเรียกร้องต่อ กสทช. จำนวน  4 ข้อ ประกอบด้วย

1.ขอเลื่อนการชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์รายปี สำหรับปี 2557 ทั้งในส่วนของราคาประมูลขั้นต่ำ และส่วนที่ราคาเกินราคาขั้นต่ำในงวดที่ 2 ซึ่งมีกำหนดชำระภายในวันที่ 23 พ.ค.นี้ ไปเป็นชำระในปี 2560 และเลื่อนงวดที่เหลือออกไป เป็นระยะเวลา 2 ปี 

2.ขอให้เปลี่ยนวิธีการชำระเงินค่าประมูลใบอนุญาตให้สอดคล้องกับรายได้ โดยจ่ายเป็นอัตราคงที่ตลอดเวลาใบอนุญาต 12 ปีที่เหลืออยู่ 3.ขอยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ดิจิตอลรายปี ในอัตรา 2% ของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย รวมถึงยกเว้นการนำส่งเงินรายได้เข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ในอัตรา 2% ของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี และ 4.ขอให้ กสทช. พิจารณาขยายอายุใบอนุญาตประกอบกิจการออกไปอีก 5 ปีจาก 15 ปี เป็น 20 ปี เพื่อเยียวยาความเสียหายให้บริษัท และผู้รับใบอนุญาตทั้งหม