เกษตรประกาศปิดอ่าวไทย 3 เดือนคุมเข้มทำประมง

  • วันที่ 15 ก.พ. 2558 เวลา 16:50 น.

เกษตรประกาศปิดอ่าวไทย 3 เดือนคุมเข้มทำประมง

เกษตรฯ ประกาศปิดอ่าวไทย 3 เดือน เริ่ม 15 ก.พ. หวังให้สัตว์น้ำได้แพร่ขยายพันธุ์ตามฤดูกาล 

เมื่อวันที่ 15 ก.พ. นายปีติพงศ์  พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผย ในช่วงวันที่ 15 ก.พ.-15 พ.ค.นี้ กระทรวงเกษตรฯได้ประกาศปิดอ่าวไทยเพื่อเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูปลาที่มีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวในวัยอ่อน โดยมีอาณาเขตพื้นที่ประมาณ 26,400 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีการกำหนดห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงบางชนิดที่อาจส่งผลต่อการแพร่พันธุ์ของพ่อแม่พันธุ์และสัตว์น้ำวัยอ่อนในท้องทะเลอ่าวไทย โดยเฉพาะ ปลาทู สัตว์น้ำที่มีคุณค่าและความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ

ทั้งนี้จากผลการเก็บข้อมูลจำนวนประชากรสัตว์น้ำในช่วงหลังฤดูกาลปิดอ่าวฯ เมื่อปีที่ผ่านมา พบว่ามีความชุกชุมของสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะปลาทูมีความชุกชุมเพิ่มขึ้น ก่อนปิดอ่าว 3.3 เท่า และมีผลผลิตในภาพรวมของปี 2557 ตลอด 9 เดือน ที่มีปริมาณการจับอยู่ที่ 92,000 ตัน ซึ่งสูงกว่าปริมาณการจับในช่วงเวลาที่เท่ากันของปี 2553 – 2555 จึงแสดงให้เห็นว่ามาตรการดังกล่าวนี้มีส่วนช่วยฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในท้องทะเลให้มีใช้อย่างยั่งยืน" นายปีติพงศ์กล่าว

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ