กสิกรไทยจับมือหอการค้าเปิดบริการC/O Auto Transfer

  • วันที่ 17 มิ.ย. 2553 เวลา 12:50 น.

กสิกรไทยจับมือหอการค้าไทย เปิดบริการ C/O Auto Transferออกหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าและชำระเงินผ่านอินเทอร์เนต

นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกสิกรไทย ร่วมกับหอการค้าไทย พัฒนาบริการ C/O Auto Transfer ซึ่งเป็นบริการจัดส่งหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin หรือ C/O) และการชำระเงินผ่านอินเทอร์เนตสำหรับผู้ส่งออกธุรกิจขนาดใหญ่ และจำเป็นต้องออกเอกสารคราวละมาก ๆ โดยบริการดังกล่าวจะช่วยให้ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งและชำระเงินผ่านธนาคารกสิกรไทยได้หลายชุดภายในครั้งเดียว จากเดิมที่ต้องดำเนินการทีละชุด โดยไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานของหอการค้าไทย ช่วยเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ลดข้อผิดพลาดในการทำรายการ เนื่องจากข้อมูลจะถูกดึงจากระบบของลูกค้าโดยตรง ไม่ต้องพิมพ์ข้อมูลซ้ำ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ  ผู้ส่งออกไทย ส่งผลให้การขอออกเอกสารสำคัญเป็นระบบอัตโนมัติที่มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ด้านนายดุสิต นนทะนาคร ประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวว่า ปัจจุบันตลาดการค้าโลกมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นผลมาจากเศรษฐกิจที่ฟื้นตัว ส่งผลให้การส่งออกเติบโตขึ้น ซึ่งภาคการส่งออกถือว่าเป็นตัวขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย ทำให้เกิดการจ้างงานและรายได้เข้าประเทศ การปรับปรุงพัฒนาระบบการส่งออกอย่างต่อเนื่อง จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ และศักยภาพในการแข่งขัน ทั้งนี้ หากมีการรวมกลุ่มการค้าเสรีเพิ่มมากขึ้น การส่งออกของประเทศไทยก็อาจจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขันได้เช่นกัน

 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ