บินไทยลุย6กลยุทธ์ฟื้นฟูหวังมีกำไรใน2ปี

วันที่ 26 ม.ค. 2558 เวลา 20:10 น.
บินไทยลุย6กลยุทธ์ฟื้นฟูหวังมีกำไรใน2ปี
จรัมพรลุย 6 กลยุทธ์ฟื้นฟูการบินไทยฟื้นใน 2 ปี ยกเลิกเส้นทางบิน ลดความถี่เที่ยวบิน 10% ทำใจรายได้ปีนี้ไม่ถึง 2 แสนล้านบาท

เมื่อวันที่ 26 ม.ค. นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทการบินไทย เปิดเผยภายหลังคณะกรรมการนโยบายและกำกับรัฐวิสาหกิจ(ครน.) ว่า ที่ประชุมได้ผ่านความเห็นชอบแผนปฎิรูปบริษัทการบินไทยระหว่างปี 2558-2559 เพื่อผลักดันให้การบินไทยพลิกฟื้นและมีความแข็งแกร่งทางธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน และทำกำไรได้ในปี 2560

ทั้งนี้แผนปฎิรูปดังกล่าว ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1  ลดการขาดทุนทางธุรกิจโดยเร็ว  โดยลดค่าใช้จ่ายด้านการบริการจัดการ ลดการไหลออกของกระแสเงินสด 2 สร้างความอข็งแกร่งในการแข่งขัน ลดขนาดธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์การอข่งขัน ด้วยการรีดไขมันอย่างจริงจัง เพิ่มช่องทางหารายได้ในส่วนอื่นๆ และ 3 การเติบโตทางธุรกิจในระยะยาว สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิ โดยจะขยายธุรกิจอีกครั้งในปี 2560

นอกจากนี้เตรียมแผนยุทธ์หลัก 6 แผนใหญ่ในการฟื้นฟู ได้แก่

1. การปรับปรุงเครือข่ายการบิน ยกเลิกเส้นทางการบินที่ไม่สร้างผลกำไร เช่น กรุงเทพ- มาดริก กรุงเทพ- มอสโคว กรุงเทพ- โจฮันเนสเยอร์ก ภูเก็ต-โซล ยกเลิกเส้นทางการบินภายในประเทศ อย่างอุดรธานี อุบลราชธานี โดยให้สายการบืนลูกไทยสมายล์บริการการบินแทนการบินไทย โดยแผนยกเลิกเส้นทางและปรับลดเที่ยวบินที่ดำเนินการลดลงอย่างน้อย 10%

2. การปรับฝูงบิน โดยใช้เครื่ิอง จาก 9 รุ่น 11 แบบ เหลือ 6 รุ่น 8 แบบ เพื่อลดการบริการค่าซ่อมบำรุง อะหลั่ย และค่าอบรมพนักงาน

3. การพาณิชย์ เพิ่มช่องทางการขาย ขยายฐานเพิ่มรายได้ทุกกลุ่ม เช่น ช่องทางออนไลน์

4. ปรับปรุงการปฎิบัติการและต้นทุนค่าใช้จ่ายทุกฝ่าย

5. ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้การทำงานมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมถึงพิจารณาขายสินทรัพย์ เช่น หุ้นโรงแรม อาคารสำรักงานที่ช่วยลดต้นทุน

6. การจัดการกลุ่มธุรกิจ กำหนดธุรกิจหลักและธุรกิจสนับสนุนที่ชัดเจน เพื่อสร้างผลประโยชน์สูงสุดให้กับการบินไทย

อย่างไรก็ตามมีแผนจำหน่ายเครื่องบินจำนวน 22 ลำ ภายในเดืินก.ค.นี้ โดยในปี 2559-2560 การบินคาดว่าจะมีฝูงบินกว่า 80 ลำ เทียบกับปีนี้ 102 อยู่ระหว่างการรับมอบภายในปีนี้ อีก 3 ลำ โดยแผนดังกล่าวจะประเมินการทำงานร่วมกับคณะกรรมการ(บอร์ด) บริษัทการบินไทยทุกเดือน รวมถึงหารือร่วมกับฝ่ายบริหารทุกไตรมาส เพื่อประเมินการทำงานตามแผนฟื้นฟู

นายจรัมพร กล่าวว่า แผนดังกล่าวจะเห็นงานผลได้ภายใน 18 เดือนนับจากนี้ โดยยอมรับว่าในปีนี้การบินไทยจะมีรายได้ไม่ถึง 2 แสนล้านบาท เนื่องจากปรับลดเที่ยวบินราว 10% ด้านผลประกอบการบินไทยที่ผ่านมา ประสบการขาดทุนต่อเนื่ิง 5 ไตรมาส นับจากปี 2557- ต้นปีนี้ ขาดทุน 9,210 ล้านบาท แผนดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทลดการขาดทุนในทันที

บทความแนะนำ