แอร์เอเชียเว้นค่าธรรมเนียมน้ำมันทำค่าเดินทางลดลง

วันที่ 26 ม.ค. 2558 เวลา 18:29 น.
แอร์เอเชียเว้นค่าธรรมเนียมน้ำมันทำค่าเดินทางลดลง
แอร์เอเชีย ประกาศงดเว้นค่าธรรมเนียมน้ำมันตั้งแต่ 26 ม.ค. ทำค่าเดินทางลดลง

กลุ่มสายการบินแอร์เอเชีย รวมทั้งแอร์เอเชียเอ็กซ์ ไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ และอินโดนิเซีย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ แจ้งว่า  ตามที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกลดลง กลุ่มสายการบินแอร์เอเชีย จึงมีนโยบายงดเว้นค่าธรรมเนียมน้ำมัน โดยนโยบายดังกล่าวจะมีผลต่อการสำรองที่นั่งตั้งแต่วันที่ 26 ม.ค.เป็นต้นไป

ก่อนหน้านี้เมื่อปี 2551 กลุ่มสายการบินแอร์เอเชียเป็นสายการบินแรกที่ประกาศงดเว้นค่าธรรมเนียมน้ำมันทั้งในเส้นทางภายในประเทศและเส้นทางระหว่างประเทศ จนกระทั่งสภาวะราคาน้ำมันในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้กลุ่มสายการบินฯ มีความจำเป็นต้องกลับมาเก็บค่าธรรมเนียมน้ำมันอีกครั้งเมื่อปี 2554

นาย โทนี่ เฟอร์นานเดส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มสายการบินแอร์เอเชีย กล่าวว่า เมื่อสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกลดลง  จึงวางแผนนโยบายการงดเว้นเก็บค่าธรรมเนียมน้ำมันดังกล่าว ตั้งแต่เดือนธ.ค.ปีที่ผ่านมา ซึ่งนอกจากจะช่วยลดราคาการเดินทางสำหรับผู้โดยสารแล้วแล้ว ยังช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภาพรวมอีกด้วย

ทั้งนี้เมื่อกลุ่มสายการบินแอร์เอเชียงดเว้นค่าธรรมเนียมน้ำมันแล้ว จะทำให้ผู้โดยสารสามารถเดินทางในราคาที่ประหยัดยิ่งขึ้น

บทความแนะนำ