ศาลปกครองคุ้มครองบิสซิเนสแอร์ให้บินต่อได้

วันที่ 23 ม.ค. 2558 เวลา 20:41 น.
ศาลปกครองคุ้มครองบิสซิเนสแอร์ให้บินต่อได้
ศาลปกครองคุ้มครองชั่วคราวสั่งกรมการบินพลเรือนอนุญาตให้บิสซิเนสแอร์ฯทำการบินต่อไปได้

ศาลปกครองกลาง มีคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา ในคดีที่ บริษัท บิสซิเนสแอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด ยื่นฟ้อง กรมการบินพลเรือน กรณีกรมการบินพลเรือนมีคำสั่งระงับการอนุญาตทำการบิน คำสั่งพักใช้ใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศ และคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศ (คดีหมายเลขดำที่ 78/2558)

โดยศาลปกครองมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดี (กรมการบินพลเรือน) ดำเนินการอนุญาตให้ บริษัท บิสซิเนสแอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด ทำการบิน หลังจากวันที่ 16 มกราคม 2558 ต่อไปได้ก่อนเป็นการชั่วคราว จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือจนกว่าใบอนุญาตให้ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศ จะหมดอายุ