คอร์รัปชั่นไทยดีสุดรอบ10ปี

วันที่ 23 ม.ค. 2558 เวลา 08:40 น.
คอร์รัปชั่นไทยดีสุดรอบ10ปี
ดัชนีคอร์รัปชั่น ดีที่สุดรอบ 10 ปี สินบนหน่วยงานรัฐลดเกือบ 20% เพิ่มเงินในระบบ 1-2 แสนล้าน หวังสวนกระแสดันเศรษฐกิจเพิ่ม1%

นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ผลสำรวจดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชั่นไทย หรือ Corruption Situation Index : CSI เดือน ธ.ค. 2557 พบว่า ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นของประเทศไทย (CPI) อยู่ที่ 38 คะแนน ดีที่สุดในรอบ 10 ปี ส่วนดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชั่นไทยโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 49 ปรับตัวดีขึ้นกว่าการสำรวจเดือน มิ.ย. 2557 ที่ได้คะแนน 46 ขณะที่ดัชนีแนวโน้มสถานการณ์คอร์รัปชั่นไทยอยู่ที่ 50 ดีขึ้นกว่าเดือน มิ.ย.ที่ระดับ 47 สะท้อนถึงปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นปรับตัวดีขึ้น และมีแนวโน้มดีขึ้นเรื่อยๆ

นอกจากนี้ ยังพบว่าเปอร์เซ็นต์การจ่ายเงินพิเศษของผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจกับภาครัฐ ที่ต้องจ่ายแก่ข้าราชการหรือนักการเมืองที่ทุจริตเพื่อให้ได้สัญญาในเดือน ธ.ค. 2557 โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 5-15% ลดลง 10-20% จากผลการสำรวจในช่วงเดือน มิ.ย. 2557 ที่จ่ายอยู่ที่ 15-25% และตั้งแต่ปี 2553-2556 อยู่ในระดับ 25-35%

ทั้งนี้ การลดการเรียกเงินสินบนทุกๆ 1% ส่งผลให้การคอร์รัปชั่นลดลง 1 หมื่นล้านบาท ดังนั้นหากสามารถลดระดับการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่ภาครัฐได้ในระดับ 10-20% จะทำให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้เพิ่มขึ้นถึง 1-2 แสนล้านบาท

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า ผลจากการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นจะช่วยให้เศรษฐกิจไทยโตเพิ่มขึ้นอีก 1% ทำให้เศรษฐกิจไทยโตได้ถึง 4% ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่ยังคงมีปัญหา

"หากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาครัฐและผู้ประกอบการช่วยกันลดปัญหาเรื่องการรับเงินเพิ่มจากโครงการต่างๆ เศรษฐกิจอาจจะโตเพิ่มได้ถึง 1% ซึ่งปัจจัยสำคัญ ที่ลดปัญหาคอร์รัปชั่นเกิดจากประชาชนตระหนักรู้มากขึ้น และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ก็ทำงานอย่างจริงจัง และรัฐบาลต้องเร่งเบิกจ่ายงบประมาณในการลงทุน เพราะตอนนี้ราคาน้ำมันลดลง ประชาชนประหยัดได้กว่า 1.5 หมื่นล้านบาท ดังนั้นหากมีโครงการที่กระตุ้นการ ใช้จ่ายจะทำให้ประชาชนใช้เงินในส่วนนี้ ใช้จ่ายจะทำให้ประชาชนใช้เงินในส่วนนี้ มากขึ้น เงินก็จะหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นด้วย" นายธนวรรธน์ กล่าว

สำหรับสถานการณ์ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นปรับตัวดีขึ้นดีที่สุดในรอบ 5 ปี นับตั้งแต่ปี 2553 จากการสำรวจในภาพรวม เช่น ประชาชนเริ่มรับไม่ได้กับการ ที่รัฐบาลทุจริตแต่สร้างประโยชน์แก่ สังคม เพราะมองว่าเป็นคนละเรื่องกัน ประชาชนไม่เห็นด้วยในเรื่องการให้สินน้ำใจแก่ข้าราชการ เป็นต้น และถือเป็นความก้าวหน้าที่สำคัญ