ประชุม รมต.โทรคมนาคมฯดันอาเซียนศูนย์กลางไอซีทีโลก

วันที่ 22 ม.ค. 2558 เวลา 12:19 น.
ประชุม รมต.โทรคมนาคมฯดันอาเซียนศูนย์กลางไอซีทีโลก
นายกรัฐมนตรี เปิดประชุม ASEAN TELMIN 14 ย้ำความร่วมมือการสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศในอาเซียน ดันอาเซียนสู่ศูนย์กลาง ไอซีทีโลก

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นากยกรัฐมนตรี เปิดเผยในงาน ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 14 (The 14th ASEAN Telecommunications and Information Technology Ministers Meeting: ASEAN TELMIN 14)  เปิดเผยว่า การประชุมในครั้งนี้จะเพิ่มความร่วมมือทางด้านโทรคมนาคมและการสื่อสารระหว่างประเทศในอาเซียนมากขึ้น ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม พร้อมกับมุ่งหวังที่จะผลักดันให้อาเซียนเป็นศูนย์กลางไอซีทีของโลก

ขณะเดียวกัน จะมุ่งเสริมสร้างด้านเศรษฐกิจที่จะนำเทคโนโลยีและการสื่อสารไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งต่อประเทศและประชาชน รวมถึงเสริมสร้างด้านนวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม รวมทั้งจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลด้าน ซิงเกิ้ล วินโดว์ ของประเทศต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านบอร์ดแบรนด์ อินเตอร์เน็ต และเกตเวย์ การทำความปลอดภัยและมั่นคงทางไซเบอร์ เพื่อสร้างความมั่นคงของข้อมูล และลดผลกระทบจากอาชญากรทางไซเบอร์

รวมทั้งได้เสนอให้อาเซียน มีความเชื่อมโยง ด้านอาเซียน ชาแนล หรือ การเชื่อมโยงข้อมูลของประเทศในอาเซียนมากขึ้น เพื่อเปิดช่องทางการสื่อสารของอาเซียน และสามารถใช้ อาเซียน ชาแนล เป็นช่องทางที่นำไปสู่การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้ของประเทศต่างๆ ในอาเซียนได้รวดเร็ว รวมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลทั้งด้านการค้าและเศรษฐกิจของประเทศในอาเซียนด้วย เชื่อว่า การเชื่อมโยงของประเทศในอาเซียนที่มีมากขึ้น จะทำให้ การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ในช่วงปลายปี 2558 จะทำให้อาเซียน กลายเป็น ประชาคมอาเซียนที่ ชาญฉลาดต่อไป

สำหรับข้อมูลการโทรคมในประเทศไทยพบว่า  คนไทยมีการใช้โทรศัพท์รวม 98 ล้านเลขหมาย และคาดว่าจะถึงระดับ 100 ล้านเลขหมายในเร็วๆ นี้ ประชาชนไทยมีการใช้อินเตอร์เน็ตรวม 26 ล้านคน และมีการเปิดบัญชีไลน์รวม 33 ล้านบัญชี รวมทั้งมีการใช้สมาร์ทโฟนจำนวนมาก ซึ่งควรมีการกระตุ้นให้เกิดการใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจมากที่สุด โดยประเทศไทย กำลังผลักดันประเทศไทย ไปสู่ ดิจิทัล อีโคโนมี ซึ่งจะมุ่งผ่านการวางโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ นายพรชัย รุจิประภา รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวว่า การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 14 จัดขึ้นประจำทุกปี และในปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ หัวข้อการประชุมคือ Transforming ASEAN : Moving Towards Smart Communities หรือ การปรับเปลี่ยนอาเซียนเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาประชาคมในทุกๆระดับของประเทศสมาชิกอาเซียนที่ฉลาดโดยใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 ม.ค.นี้ ที่กทม. โดยเป็นการหารือ รัฐมนตรีด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ของประเทศสมาชิกอาเซียนรวม 10 ประเทศ รวมทั้ง ของประเทศคู่เจรจาจาก สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุ่น ผู้แทนเลขาธิการสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ผู้แทนสำนักเลขาธิการอาเซียน คาดว่าการระชุมนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 300 คน