ครม.เห็นชอบนำเข้าน้ำมันปาล์ม5หมื่นตัน

วันที่ 20 ม.ค. 2558 เวลา 20:56 น.
ครม.เห็นชอบนำเข้าน้ำมันปาล์ม5หมื่นตัน
ครม.เห็นชอบนำเข้าน้ำมันปาล์ม 5 หมื่นตัน รัฐบาลยืนยันดูแลราคาปาล์มไม่ให้ต่ำกว่า 5 บาทต่อกิโลกรัม

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ(กนป.) เสนอ  ให้มีการนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบแยกไข (Crude Palm Olein) ปริมาณ  50,000 ตัน   และให้ดำเนินการนำเข้าในระยะเวลาที่สั้นและเร็วที่สุด โดยมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ โดยองค์การคลังสินค้า (อคส.) นำเข้า  ให้แล้วเสร็จภายในกลางเดือน ก.พ.  2558 ซึ่งการให้นำเข้าดังกล่าวเพราะสต๊อกน้ำมันปาล์มลดลง เกรงจะกระทบต่อการบริโภคของประชาชนและกระทบต่อสินค้าที่ต้องใช้น้ำมันปาล์มทั้งหมด 

"นายกรัฐมนตรีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทำความเข้าใจกับประชาชนและเกษตรกร  ว่าที่ให้นำเข้าเพราะป้องกันการขาดแคลนและการเก็งกำไร เหมือนครั้งที่ผ่านมา   และรัฐบาลยืนยันจะดูแลราคาผลปาล์มดิบของเกษตรกรไม่ให้ต่ำกว่า  5 บาทต่อกก.  ซึ่งในที่ประชุม กนป. ได้มีการฟังความรอบด้านแล้วเพราะคณะกรรมการมาจากผู้แทนทุกฝ่าย"พล.ต.สรรเสริญกล่าว

นอกจากนั้นเห็นชอบให้ปรับลดข้อกำหนดการใช้ไบโอดีเซลจากบี 7 เป็นบี  3.5  เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำมันปาล์มในการผลิตน้ำมันปาล์มและให้กลับมาเป็นบี 7 เมื่อพ้นวิกฤต

ทั้งนี้ มีรายงานว่า กนป. จะให้มีการนำเข้าน้ำมัน  ปาล์มดิบแยกไข  (Crude Palm Olein) ในปริมาณจำกัด ให้แล้วเสร็จภายในกลางเดือนก.พ. 2558 เพื่อจำหน่ายให้แก่โรงกลั่นน้ำมันปาล์มผลิตและจำหน่ายน้ำมันพืชปาล์มบรรจุขวดในราคาไม่เกินลิตรละ 42 บาท ตามที่กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ กำหนดไว้ 

พร้อมทั้งให้กระทรวงพาณิชย์จัดเตรียมมาตรการรองรับผลกระทบให้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันได้รับราคาขายผลปาล์มน้ำมันไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 5 บาท โดยให้โรงกลั่นน้ำมันปาล์ม และโรงงานไบโอดีเซลรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 30 บาท ในช่วงเวลานำเข้าจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2558  และให้คณะอนุกรรมการเพื่อบริหารจัดการคณะอนุกรรมการเพื่อบริหารจัดการปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มด้านการตลาด ติดตามและบริหารจัดการสต็อกและราคาผลปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มทุก 2 สัปดาห์ ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2558 ซึ่งเป็นช่วงวิกฤตเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและผู้บริโภค

ทั้งนี้แนวทางการบริหารจัดการน้ำมันปาล์มในไตรมาแรกของปี 2558  พบว่า  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์คาดว่าเดือน ม.ค. –ก.พ.  2558 จะมีผลผลิตปาล์มน้ำมัน  6 แสนตัน คิดเป็นน้ำมันปาล์มดิบประมาณ  1 แสนตัน  ประกอบกับกระทรวงพาณิชย์ตรวจสอบปริมาณสต๊อกน้ำมันคงเหลือ ณ  วันที่  9-11 ม.ค. 58 ของผ็ประกอบการมีปริมาณน้ำมันปาล์มดิบคงเหลือ  135,000  ตัน  ส่งผลให้ระดับสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบในเดือน ม.ค.-ก.พ. ลดลงต่ำกว่าวิกฤติ135,000  ตัน   ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดวิกฤติภาวะขาดแคลนน้ำมัน และระดับสต๊อกน้ำมันควรจะอยู่ที่  168,000 ตัน ซึ่งสมาคมผู้ผลิตไบ”อดีเซล ก็ได้แจ้งปัญหาว่าหาวัตถุดิบยาก เนื่องจากผลผลิตปาล์มน้ำมันลด จึงขอให้ภาครัฐปรับสัดส่วนการใช้น้ำมันปาล์มในไบโอดีเซล ที่ประชุมกนป. จึงได้ลดการผลิตไบโอดีเซลจากบี  7 เหลือ บี 3.5

นอกจากนั้นการนำเข้าน้ำมันปาล์มยังเป็นไปตามข้อตกลงของทุกกรอบการค้าระหว่างประเทศ ที่ให้องค์การคลังสินค้านำเข้าและมาจัดสรรให้ผู้ผลิตในประเทศ