ชงรัฐสร้างท่าเทียบเรือครบวงจร2จุดในกทม.

วันที่ 20 ม.ค. 2558 เวลา 18:46 น.
ชงรัฐสร้างท่าเทียบเรือครบวงจร2จุดในกทม.
ส.เรือไทยชงรัฐควักกระเป๋าสร้างท่าเทียบเรือครบวงจร สะพานพระราม8-พระราม9 หนุนตลาดโตเท่าตัวแตะ 5,000 ล้านบาท 

นายสุธีย์ สุภาพร กรรมการสมาคมเรือไทย เปิดเผยว่า สมาคมฯเตรียมทำหนังสือถึงกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พิจารณานำเสนอรัฐบาลลงทุนก่อสร้างท่าเทียบเรือภัตตาคาร เรือโดยสารนำเที่ยว บริเวณสะพานพระราม 8 และสะพานพระราม 9  โดยใช้เป็นจุดจอดท่าเทียบเรือสาธารณะแบบครบวงจร เพื่อส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวบริเวณริมฝั่งเจ้าพระยาให้มีอัตราการเติบโตกว่าเท่าตัว มูลค่าประมาณ  5,000 ล้านบาท/ปี เทียบจากปัจจุบัน 2,000-3,000 ล้านบาท/ปี   รวมถึงจูงใจให้นักลงทุนต่างชาติลงทุนในประเทศไทย

ทั้งนี้การก่อสร้างท่าเทียบเรือใช้งบลงทุนเฉลี่ย 10-20 ล้านบาท/ที่ ไม่รวมค่าที่ดิน โดยรูปแบบการก่อสร้างควรมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบวงจร  เช่น ห้องน้ำสาธารณะ จุดจอดรถบัสรับส่งนักท่องเที่ยว ส่วนการก่อสร้างคอมเพล็กซ์บริการสินค้าทางการท่องเที่ยวสำหรับให้บริการนักท่องเที่ยวคนไทยและชาวต่างชาติขึ้นอยู่กับภาครัฐพิจารณาถึงความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่   โดยปัจจุบันท่าเทียบเรือภัตตาคาร เรือขนาดใหญ่ ที่ให้บริการแบบสาธารณะมีเพียงแห่งเดียว ที่มีจุดจอดรถบัสรับส่งนักท่องเที่ยว  คือ ท่าเรือริเวอร์ ซิตี้ สี่พระยา  ขณะที่ท่าเรืออีก 70 แห่ง เป็นท่าเทียบเรือโดยสารขนาดเล็ก และเรือด่วนเจ้าพระยาเท่านั้น

“ธุรกิจเรือไม่เติบโตมานานกว่า 10 ปี สาเหตุที่ย่ำอยู่กับที่ เพราะไม่มีการลงทุนก่อสร้างท่าเทียบเรือใหม่ขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการไม่กล้าลงทุนต่อเรือ ปัจจุบันมีเรือภัตตารารให้บริการเพียง 15 ลำ หากรัฐลงทุนในส่วนท่าเรือ เชื่อว่าจะมีการต่อเรือเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว ภายใน 2-3 ปี หลังการเปิดให้บริการท่าเทียบเรือใหม่”นายสุธีย์ กล่าว

สมาคมฯมองว่าการเดินทางท่องเที่ยวทางน้ำมีโอกาสขยายตัวสูงและสร้างรายได้หมุนเวียนทางการท่องเที่ยวให้กับประเทศได้ เนื่องจากฐานนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการมีเพียง 10% ของชาวต่างชาติที่เดินทางเที่ยวไทยในแต่ละปี หากรัฐลงทุนโครงสร้างพื้นฐานรองรับ เชื่อว่าจะทำให้เติบโตเพิ่มเฉลี่ย 10-20% ต่อปี

นายสุธีย์ กล่าวว่า สมาคมฯได้ปรับแผนกลยุทธ์การตลาด มุ่งเจาะนักท่องเที่ยวแถบชายแดน ตลาดเอเชียและกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(เออีซี)เพิ่มขึ้น เพื่อทดแทนนักท่องเที่ยวตลาดรัสเซียและยุโรป ที่เดินทางมาไทยลดลง