ชาวสวนร้องนายกฯชะลอนำเข้าปาล์มน้ำมัน

วันที่ 20 ม.ค. 2558 เวลา 17:34 น.
ชาวสวนร้องนายกฯชะลอนำเข้าปาล์มน้ำมัน
"ม็อบปาล์ม"ร้องนายกฯ ชะลอนำเข้าน้ำมันปาล์มจากต่างประเทศ พร้อมตรวจนสอบข้อมูลสต็อก

เมื่อวันที่ 20 ม.ค. ที่ศูนย์บริการประชาชน (ชั่วคราว) สำนักงาน ก.พ. กลุ่มสมาพันธ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทย นำโดยนายมนัส พุทธรัตน์ ประธานชมรมปาล์มน้ำมันทุ่งรังสิต และประธานสมาพันธ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทย ได้เดินทางมายื่นหนังสือถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) กรณีคัดค้านการนำเข้าน้ำมันปาล์มจากต่างประเทศ โดยมีนายสาทิต สุทธิเสริม เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานมวลชน เป็นตัวแทนรับเรื่อง

นายมนัส กล่าวว่า ทางสมาพันธ์ฯติดตามการบริหารงานของคสช.และปฏิบัติตามคำร้องของพล.อ.ประยุทธ์ที่ให้สนับสนุนการทำงานของคสช.ด้วยดีมาตลอดโดยไม่ออกมาเคลื่อนไหว ทั้งที่ประสบปัญหาขาดทุนเพราะราคาที่ตกต่ำ แต่เนื่องจากทราบข่าวว่าทางรัฐบาลจะสั่งน้ำมันปาล์มจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศ ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาการชุมนุมเคลื่อนไหวของเกษตรชาวสวนปาล์ม จึงขอวิงวอนนายกฯให้ระงับการนำเข้าไว้ชั่วคราวจนกว่าจะได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วน เพื่อป้องกันเกษตรกรชาวสวนยางออกมาเคลื่อนไหว ที่อาจจะส่งผลให้เกิดความแตกแยกภายในสังคม

ทั้งนี้ หากมีข้อมูลที่ชัดเจน ว่า น้ำมันปาล์มขาดแคลนจริงกลุ่มสมาพันธ์ฯ จะไม่ขัดข้องในการนำเข้า พร้อมตั้งข้อสังเกตถึงการทำงานของกรมการค้าภายใน ว่าในฐานะผู้ดูแลและบริหารสต็อกน้ำมันปาล์ม แต่ทำไมไม่ทราบว่าน้ำมันปาล์มในสต็อกมีเหลือกว่า 70,000 ตัน ซึ่งเดือนต.ค. 2557 น้ำมันปาล์มในสต็อก อยู่ที่ 3.4 แสนตัน แสดงว่าน้ำมันปาล์มในสต็อกหายไปถึง 2 .7แสนตัน รวมถึงการนำเข้าปาล์มน้ำมันเมื่อปี 2556-2557 ทำให้เกิดสภาวะน้ำมันปาล์มล้นตลาด อย่างไรก็ตามขอให้นายกฯทบทวนการนำเข้าปาล์มน้ำมันและขอให้ตรวจสอบข้อมูลน้ำมันปาล์มในสต็อกเพื่อความถูกต้อง