สต๊อกน้ำมันปาล์มดิบ ช่วง ก.ย. 2557- เม.ย. 2558

วันที่ 20 ม.ค. 2558 เวลา 08:31 น.
สต๊อกน้ำมันปาล์มดิบ ช่วง ก.ย. 2557- เม.ย. 2558
อนุมัตินำเข้าน้ำมันปาล์ม 5 หมื่นตัน หวั่นขาดตลาด เกษตรกรค้านเต็มตัวระบุราคาร่วงแล้ว 40 สตางค์

จากหนังสือพิมพ์โพสทูเดย์ ฉบับวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2557 Section A http://www.posttoday.com/e-paper.php