10 อันดับธุรกิจดาวเด่นและดาวร่วง

วันที่ 24 ธ.ค. 2557 เวลา 09:49 น.
10 อันดับธุรกิจดาวเด่นและดาวร่วง
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประเมิน 10 ธุรกิจดาวเด่น-ดาวร่วง ในปี 2558 พบว่าธุรกิจทางการแพทย์และความงามยังแรงครองแชมป์ 3 ปีซ้อน

จากหนังสือพิมพ์โพสทูเดย์ ฉบับวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2557 Section A http:ฟ//www.posttoday.com/e-paper.php