ชมภาพเคลื่อนไหวสติ๊กเกอร์ไลน์"ค่านิยม12ประการ"

วันที่ 23 ธ.ค. 2557 เวลา 10:58 น.
ชมภาพเคลื่อนไหวสติ๊กเกอร์ไลน์"ค่านิยม12ประการ"
ชวนชมภาพเคลื่อนไหวสติ๊กเกอร์ไลน์'ค่านิยมหลักของคนไทย12ประการ' โหลดฟรีถึง28ม.ค.

เปิดตัวกันไปให้เห็นแล้วสำหรับสติ๊กเกอร์แอพลิเคชั่นไลน์ที่ประชาชนชาวไทยรอคอย "ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ" ของขวัญวันปีใหม่จากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงวัฒนธรรม

ทั้งนี้นอกจากสติ๊กเกอร์ชุดนี้จะมีความพิเศษที่หยิบค่านิยมที่ควรปฏิบัติมานำเสนอให้จำกันเป็นภาพง่ายๆ แล้ว ภาพเหล่านั้นยังสามารถออกลีลาเคลื่อนไหวได้ด้วย จึงขอนำมาให้ชมกันก่อนจะได้ดาวน์โหลดนำไปใช้จริงในวันที่ 30 ธ.ค.นี้

อนึ่งนายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า  ยืนยันว่าโครงการดังกล่าวเป็นการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า โดยจะชี้วัดจากยอดดาวน์โหลดอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งได้มีการประมาณการไว้ว่าจะมียอดดาวน์โหลดกว่า 3 ล้าน ครั้ง หากได้รับความนิยมก็ถือว่าประสบผลสำเร็จ คุ้มค่า

ขณะที่ นายพรชัย รุจิประภา รมว.ไอซีที กล่าวว่า งบประมาณในการจัดทำสติ๊กเกอร์ไลน์ชุดดังกล่าว รัฐบาลสามารถจัดทำได้ในราคาพิเศษ เมื่อรวมภาษีแล้ว ราคาอยู่ที่ 7 ล้าน 1 แสนบาท

ที่มา : sti

 

1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

 

2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน

3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์

 

4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม

 

5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย

 

6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์

 

7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย

 

8. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่

 

9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ

 

10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ

 

12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

 

สวัสดีปีใหม่

 

รับทราบ

 

อรุณสวัสดิ์

 

ราตรีสวัสดิ์