ประจินจ่อถก "ก.ล.ต." ตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน

วันที่ 03 ธ.ค. 2557 เวลา 21:03 น.
ประจินจ่อถก "ก.ล.ต." ตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน
"ประจิน"เตรียมถกผู้บริหาร ก.ล.ต.ตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานลงทุนตามกรอบยุทธศาสตร์ นำร่อง สุวรรณภูมิเฟส2

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รมว.คมนาคม  เปิดเผยว่า  ขณะนี้กระทรวงคมนาคมได้หารือนายกุลิศ สมบัติศิริ ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ซึ่งกระทรวงคมนาคมได้สอบถามความคืบหน้าการแก้ไข พ.ร.บ.ร่วมทุน พ.ศ.2535 ซึ่งจะมีการแก้ไขเพื่อทำให้เกิดความคล่องตัวในการลงทุนตามโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ซึ่ง สคร.ยืนยันว่า ร่างแก้ไขกฎหมายดังกล่าวจะแล้วและเสนอให้ ครม.พิจารณาได้ภายในเดือนก.พ. 2558  เมื่อร่างแก้ไขกฎหมายดังกล่าวเสร็จ สคร.มั่นใจว่าการลงทุนตามกรอบพีพีพี จะทำได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น

ส่วนโครงการใดจะเข้าหลักการลงทุนพีพีพีนั้น เบื้องต้นมีหลักเกณฑ์สำคัญ 4 ข้อ คือ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ โครงการชัดเจนว่ารัฐจำเป็นต้องลงทุน ต้องนำเอกชนร่วมลงทุน และโครงการที่เอกชนเข้ามารับความเสี่ยงส่วนหนึ่งของโครงการ ซึ่งเอกชนก็มีผลตอบแทนจากการลงทุนดังกล่าว

พล.อ.อ.ประจิน  กล่าวว่า  นอกจากนั้น กระทรวงคมนาคม ได้มีการหารือเบื้องต้นกับ ตลาดทุนเพื่อหาแนวทางในการจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน ตามกรอบยุทธศาสตร์ โครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ.2558-2565 ของกระทรวงคมนาคม  โดยหลังวันที่ 9 ธ.ค.ทาง  นายวรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)ได้นัดหารือกับผู้บริหารกระทรวงคมนาคม เพื่อเสนอแนวทาง และ วิธีการในการจัดตั้งกองทุนโครงสร้าง พื้นฐาน   ว่ามี โครงการใดบ้างที่มีความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง  ก่อน หรือ หลัง และโครงการใดที่จะทำในรูปแบบใดได้บ้าง  ซึ่ง เชื่อว่าจะทำให้ภาพรวมการลงทุนตามกรอบยุทธศาสตร์ของกระทรวงคมนาคมจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะผลักดันให้เศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศดีขึ้น

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาการลงทุนตามกรอบยุทธศาสตร์นั้น กระทรวงคมนาคมจะแบ่งแผนการลงทุนเป็น 2 ส่วน คือ โครงการที่จะลงทุน โดยใช้เงินลงทุนจากกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งจะเป็นโครงการที่มีผลตอบแทนหรือจัดเก็บรายได้หลังการเปิดใช้โครงการเป็นที่น่าพอใจ หรือดึงดูดความสนใจจากนักลงทุนได้ ขณะที่อีกส่วนจะเป็นการลงทุนลักษณะร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (พีพีพี)

สำหรับโครงการที่เป็นไปได้ที่จะมีการใช้เงินของกองทุนโครงสร้างพื้นฐานดำเนินการ  คือ  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางอากาศ  โดยเฉพาะในการพัฒนาสนามบิน สุวรรณภูมิเฟส 2  ซึ่งจะชัดเจนว่า การลงทุนโครงการดังกล่าวส่วนหนึ่งจะใช้เงินลงทุนของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย ( ทอท.) หรือส่วนใดจะใช้เป็นเงินกู้ เพื่อให้โครงการสามารถเดินหน้าได้อย่างรวดเร็ว