เบนซิน-โซฮอล์ลดราคาลง 60 สต./ลิตร

วันที่ 29 พ.ย. 2557 เวลา 13:18 น.
เบนซิน-โซฮอล์ลดราคาลง 60 สต./ลิตร
ปตท.บางจากลดราคาน้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ ลง 60สต./ลิตร ยกเว้น E85- ดีเซลมีผล 30 พ.ย.

บมจ.ปตท.(PTT) และบมจ.บางจาก ปิโตรเลียม(PTT) ประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอลทุกชนิดลง 60 สตางค์/ลิตร ยกเว้น E85 และดีเซลยังคงเดิม โดยมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (30 พ.ย.) เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป

โดยจะส่งผลให้ราคาน้ำมันของปตท.และบางจากฯ ในสถานีบริการเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลวันพรุ่งนี้ เป็นดังนี้ เบนซิน 95 ลิตรละ 40.76 บาท, แก๊สโซฮอล 95 ลิตรละ 33.70 บาท, แก๊สโซฮอล 91 ลิตรละ 31.68 บาท, E20 ลิตรละ 30.38 บาท, E85 คงเดิมที่ลิตรละ 22.88 บาท และดีเซลคงเดิมที่ลิตรละ 29.39 บาท