คนอาเซียนยังทำงานแม้หยุดพักผ่อน

วันที่ 24 พ.ย. 2557 เวลา 19:00 น.
คนอาเซียนยังทำงานแม้หยุดพักผ่อน
ทริปแอดไวเซอร์เผยผลสำรวจพบคนอาเซียนส่วนใหญ่ยังทำงานแม้วันหยุดพักผ่อน

ทริปแอดไวเซอร์ เว็บไซต์ท่องเที่ยวรายใหญ่ เปิดเผยผลสำรวจการทำงานในช่วงวันหยุดพักผ่อน จากพนักงาน 16,765 คน ใน 14 ประเทศ โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 67% พบว่า กลุ่มตัวอย่างในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 55% ไม่คิดมากในการทำงานเล็กๆ น้อยๆ ช่วงวันหยุด 36% ขอไม่ต้องติดต่อเรื่องงานใดๆ มีเพียง 8% ชอบติดต่อเรื่องงานในช่วงวันหยุด

เมื่อสำรวจเหตุผลหลักในการทำงานช่วงวันหยุดที่ผู้ตอบแบบสอบถามได้กล่าวไว้คือ 75% ของผู้ตอบแบบสอบถามในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระบุว่ามีเรื่องเร่งด่วนที่ต้องทำ สูงกว่าผลสำรวจจากคนทั่วโลกที่ 58% โดยผู้ตอบแบบสอบถามในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถึง 19% จะรู้สึกผิดถ้าหากไม่ทำงานในช่วงวันหยุด 15% ยังต้องทำงานเพราะหัวหน้างานคาดหวัง

สำหรับจำนวนวันหยุดที่เหมาะสมในการลาหยุดประจำปี นั้นผู้ตอบแบบสอบถามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระบุว่า ได้หยุดประจำปีเฉลี่ย 20 วัน น้อยกว่าจำนวนวันหยุดเฉลี่ยทั่วโลกอยู่ 4 วัน โดย 53% ผู้ตอบแบบสอบถามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พึงพอใจกับจำนวนวันลาหยุดประจำปีต่ำกว่าเมื่อเทียบกับจำนวนผู้ที่พึงพอใจทั่วโลกเฉลี่ยที่ 68% และผู้ตอบแบบสอบถามเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มองว่า อยากเพิ่มอีก 3 วัน หรือเป็น 23 วัน จึงคิดว่าเป็นจำนวนวันที่เหมาะสม