เร่งเปิดสรรหาผู้ว่าททท.ภายในธ.ค.นี้

  • วันที่ 10 พ.ย. 2557 เวลา 20:33 น.

เร่งเปิดสรรหาผู้ว่าททท.ภายในธ.ค.นี้

เร่งเปิดสรรหาผู้ว่าการททท.เดือนธ.ค.นี้ ยันไม่เซ็นรักษาการ เชื่อได้ชื่อก่อนมี.ค.หน้า ด้านสหภาพแรงงานฯหนุนคนในนั่งแท่น

นายสุวัตร สิทธิหล่อ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอคำสั่งเซ็นแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯประกอบด้วย 1 ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 2 นายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศ (สทท.) 3 รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ 4 อธิบดีกรมสารสนเทศและ 5 อธิบดีกรมการท่องเที่ยว จากนายกลินทร์ สารสิน ประธานคณะกรรการ(บอร์ด) ททท.อย่างเป็นทางการ ก่อนออกประกาศเปิดรับผู้ที่มีความสนใจและมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่ตั้งไว้ โดยกระบวนการสรรหาจะแล้วเสร็จก่อนมี.ค.ปี2558 และจะไม่มีการเซ็นคำสั่งแต่งตั้งรักษาการแต่อย่างใด

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาฯเตรียมปรับเพิ่มวงเงินงบประมาณการบริหารจัดการจากเดิมวางไว้ที่ 500 ล้านบาท เป็น 1,000 ล้านบาท เพื่อเพิ่มความเป็นมืออาชีพให้กับผู้บริหารคนใหม่มีความเท่าเทียมกับรัฐวิสาหกิจอื่น โดยผู้ที่จะมานั่งในตำแหน่งดังกล่าวต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการตลาด ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษดีเยี่ยม สามารถบริหารคนบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง

สำหรับกระบวนการสรรหา คาดว่าจะเริ่มดำเนินการประกาศได้ภายในเดืิอนธ.ค. พร้อมเปิดระยะเวลา 1 เดือน โดยกระบวนการต่างๆจะดำเนินการอย่างเร่งรัด แต่เน้นความโปร่งใส เพื่อให้กระบวนการสรรหาสามารถคัดสรรผู้ว่าการททท.คนใหม่ แทนที่นายธวัชชัย อรัญญิก ผู้ว่าการททท.คนปัจจุบัน ซึ่งจะเกษียณอายุการทำงานตามสัญญาว่าจ้างวันที่ 30 มี.ค.ปี 2558

"การเปิดรับสมัครในครั้งนี้ คณะกรรมการฯได้ให้สิทธิการสมัครผู้ส่งใบสมัครครั้งที่ผ่านมา โดยมีรายชื่อ 2 คน ได้แก่ นายศุกรีย์ สิทธิวนิช รองผู้ว่าด้านโฆษณาสื่ิอสารการตลาด ททท.และนางสมรัก คำพุทธ รองผู้ว่าการด้านบริหาร ททท. ซึ่งยื่นใบสมัครครั้งที่ผ่านมา สามารถเข้าสู่กระบวนการสรรหาได้ต่อเนื่องโดยไม่ต้องสมัครใหม่"นายสุวัตร กล่าว

ด้านนายณัฐพงค์ ศุกรีย์ ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจททท.เปิดเผยว่า สหภาพฯสนับสนุนให้คนในดำรงตำแหน่งผู้ว่าการททท. เพื่อให้ประสานการทำงานได้อยาางต่อเนื่อง โดยต้องการผู้นำที่มีความรู้ความสามารถ มีหลักธรรมภิบาลในการบริหารจัดการ และมีความรู้ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างแท้จริง

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ