บอร์ดกสท.ตั้งคณะกรรมการตรวจผังช่อง5

วันที่ 03 พ.ย. 2557 เวลา 15:16 น.
บอร์ดกสท.ตั้งคณะกรรมการตรวจผังช่อง5
บอร์ดกสท. ตั้งคณะกรรมการตรวจผังช่อง 5 ให้ตรงตามไลเซนส์ความมั่นคงภายใน 4 ปี

นายสมบัติ ลีลาพตะ รักษาการรองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สายงานกระจายเสียงและโทรทัศน์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ที่มี พ.อ.นที ศุกลรัตน์ เป็นประธาน มีมติวันที่ 3 พ.ย. ให้ตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามและประเมินผลการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศน์ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ให้เป็นไปตามรูปแบบใบอนุญาตช่องรายการสาธารณะเพื่อความมั่นคง

ทั้งนี้ ช่อง 5 จะต้องดำเนินการปรับผังให้เป็นช่องความมั่นคงภายใน 4 ปี โดยในปี 2560 จะต้องมีรายการที่เป็นข่าวสารและสาระ 70% มึโฆษณาได้ 8-10 นาทีต่อชม. จากปัจจุบันทึ่รายการข่าวและสาระอยู่ในสัดส่วน 40% และจะเพิ่มเป็น 50% ในปี 2558 และเพิ่มเป็น 60% ในปี 2559

สำหรับนักวิชาการที่บอร์ดกสท. ได้แต่งตั้งให้อยู่ในคณะทำงานชุดนี้คือ ผศ.พิรงรอง รามสูตร คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณืมหาวิทยาลัย โดยการปรับเปลี่ยนครั้งนี้เป็นไปตาม มาตรา 82 พ.ร.บ. ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551

นอกจากนี้ ยังเตรียมเรียกผู้ประกอบการ ช่องรายการเด็ก 3 ช่อง คือ ช่อง 9 คิดส์แอนด์แฟมิลี่ ช่อง 3 แฟมิลี่ และช่องโลก้า (Loca) มาทำความเขัาใจเรื่องผังรายการอีกครั้ง หลังจากบอร์ดกสท. ยังไม่อนุมัติผังรายการทั้ง 3 ช่อง เนื่องจากไม่มีรายการประเภท ป (ประถมวัย) ซึ่งไม่สอดคล้องกับการเป็นช่องรายการเด็ก

ขณะที่งบการประชาสัมพันธ์ทีวีดิจิทัลจำนวน 63.5 ล้านบาทนั้น บอร์ดกสท. ได้กำหนดกรอบแผนประชาสัมพันธ์ต่างๆ ไว้แลัว เพื่อเตรียม นำเสนอให้บอร์ดกสทช. ชุดใหญ่พิจารณาอนุมัติวันที่ 12 พ.ย. ส่วนในวันที่ 7 พ.ย. นี้จะเชิญผู้ประกอบการโครงข่าย ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลทุกช่อง มาประชุมหารือแนวทางการแจกจ่ายคูปองในเฟสที่ 2 ด้วย