กอบกาญจน์ลั่นก.ท่องเที่ยวปลอดปัญหาการเมือง

วันที่ 29 ต.ค. 2557 เวลา 17:28 น.
กอบกาญจน์ลั่นก.ท่องเที่ยวปลอดปัญหาการเมือง
กอบกาญจน์ลั่นกระทรวงการท่องเที่ยวฯปลอดการเมือง เร่งแก้ภาพลักษณ์ประเทศไทยให้คนรุ่นใหม่รักท้องถิ่น

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยภายหลังการมอบนโยบายต่อคณะกรรมการ(บอร์ด) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ว่า แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยปี 2558 เน้นสร้างความโปร่งใสในการทำงาน มุ่งกระจายรายได้ทางการท่องเที่ยวสู่ชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม รวมถึงปลุกจิตสำนึกให้คนรุ่นใหม่รักท้องถิ่นของตัวเอง เพื่อสร้างภาพพจน์ใหม่ให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่รองรับกลุ่มคุณภาพ จากปัจจุบันประเทศไทยถูกมองว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ปลอดภัย เป็นสถานที่จัดงานปาร์ตี้

ทั้งนี้ยอมรับว่าการทำงานด้านการท่องเที่ยวที่ผ่านมา มีปัญหาอุปสรรคเรื่องการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน กระบวนการทำงานที่ล่าช้า เพราะเป็นระบบราชการ แต่ปัจจุบันจะเน้นการบริหารจัดการให้มีความเป็นภาคเอกชนมากขึ้น โดยหลังการเข้ารับตำแหน่งยังไม่มีขั้วการเมืองเข้ามาแทรกแซงการทำงานแต่อย่างไร

“การทำงานในปัจจุบันปลอดปัญหาการเมืองเก่า ไร้เงาคุณบรรหาร ศิลปอาชา อดีตหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา การทำงานของกระทรวงการท่องเที่ยวฯอาจมีความขลุกขลักอยู่บ้าง เพราะขาดการสื่อสารร่วมกัน โดยบางส่วนเห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นภาคการท่องเที่ยวรู้ดีแล้ว ทั้งๆที่ขาดการสื่อสาร นับจากนี้จะมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานมากขึ้น เพื่อให้เกิดกสารพัฒนาและมีประสิทธิภาพสูงสุด”นางกอบกาญจน์ กล่าว

ด้านแผนพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวฯเตรียมลงพื้นที่หารือร่วมกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวจ.กาฬสินธุ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็น ปัญหาในพื้นที่ พร้อมวางแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวร่วมกัน โดยมองว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นศูนย์กลางเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก เป็นประตูภาคอีสานเชื่อมโยงการเดินทางไปยังประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) อย่าง ลาว พม่า และเวียดนาม

นางกอบกาญจน์ กล่าวว่า การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภาคอีสาน จะช่วยกระจายรายได้สู่อีสาน รวมถึงช่วยขยายฐานนักท่องเที่ยวคนไทย ต่างชาติ กลุ่มตลาดอาเซียน  ญี่ปุ่น และยุโรป เนื่องจากความหลากหลายของสินค้าทางการท่องเที่ยว ศิลปะวัฒนะรรม โบรารสถาน โบราณวัตถุที่มีเรื่องเล่า ธีมดังกล่าวถือเป็นจุดขายที่แข็งแกร่งของตลาดภาคอีสาน