ไทยรั้งอันดับ26ประเทศน่าลงทุน

วันที่ 29 ต.ค. 2557 เวลา 12:09 น.
ไทยรั้งอันดับ26ประเทศน่าลงทุน
เวิล์ดแบงก์จัดอันดับความง่ายในการประกอบธุรกิจไทยอยู่อันดับ 26 จาก 189 ประเทศทั่วโลก ดีขึ้นจากปีก่อนที่อยู่ในอันดับที่ 28

ธนาคารโลกได้รายงานความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (Doing Business 2015 ) ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 26 ของโลก ปรับขึ้นจากลำดับที่ 28 ในปี 2557 จากการจัดอันดับทั้งหมด 189ประเทศทั่วโลก และนับเป็นอันดับ 3 ในภูมิภาคอาเซียนรองจากสิงคโปร์ที่อยู่ในอันดับ 1และมาเลเซียที่อยู่ในอันดับที่ 18

สำหรับวิธีการจัดอันดับในครั้งนี้เปลี่ยนเป็นแบบ Distance to Frontier หรือ พิจารณาจากระยะห่างของการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานรัฐเทียบกับประเทศที่ดำเนินการดีที่สุด ซึ่งมีหลายด้านที่ไทยพัฒนาใกล้เคียงกับประเทศที่ดำเนินการดีที่สุด อาทิ การขอใช้ไฟฟ้า และการขออนุญาตก่อสร้าง ที่มีการใช้กระบวนการอนุมัติแบบช่องทางพิเศษสำหรับการก่อสร้างอาคารขนาดเล็ก ส่วนด้านที่ยังคงต้องเร่งพัฒนาส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบ อาทิ การได้รับสินเชื่อ การแก้ปัญหาการล้มละลาย และการคุ้มครองผู้ลงทุน

ทั้งนี้ การปรับปรุงการให้บริการภาครัฐของไทยตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ด้วยการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการประกอบธุรกิจ ทำให้การส่งออกและนำเข้ามีความสะดวกมากขึ้น ใช้เวลาดำเนินการลดลงกว่าร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับปี 2550

ขณะที่ประเด็นปัญหาด้านการเมืองของไทย ไม่ได้เป็นผลต่อการทำธุรกิจ เพราะการทำธุรกิจอยู่นอกเหนือรัฐประหาร ในกรณีที่การเมืองจะมีผลกระทบต้องเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงจริงๆ เช่น กรณีความรุนแรงในซีเรีย ที่ส่งผลให้การค้าต่างประเทศลดลง