รัฐเล็งฟื้นคลองจั่นกันสหกรณ์ล้ม

วันที่ 18 ต.ค. 2557 เวลา 20:22 น.
รัฐเล็งฟื้นคลองจั่นกันสหกรณ์ล้ม
รัฐเผยแผยเตรียมฟื้นฟูเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น กันสหกรณ์ล้มทั้งระบบ นายบุญมี จันทรวงศ์ ที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯได้เตรียมแผนพื้นฟูสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น เสนอคณะรัฐมนตรีในเดือนธ.ค. ทันที่ศาลล้อมละลายกลางพิจารณาแผนแล้วเสร็จซึ่งศาลได้นัดพิจารณา 15 ธ.ค.นี้ เพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นจากสมาชิกของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น(จำกัด)ให้กลับมาดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงอีกครั้ง

ทั้งนี้ รัฐบาลมีแนวคิดเป็นมาตรการพิเศษเข้าดำเนินไม่ให้สหกรณ์ฯล้มละลาย โดยจะเสนอของบประมาณจากคณะรัฐมนตรี 5 พันล้านบาทเพื่อเป็นเงินฝากในสถาบันการเงินที่จะปล่อยกู้ให้กับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนำเงินไปฟื้นฟูกิจการ

ทั้งนี้เบื้องต้น คณะกรรมการกองทุนพัฒนาสหกรณ์ เห็นชอบงบอนุมัติงบประมาณ 200 ล้านบาทให้กู้เงินในการฟื้นฟูเยียวยา สมาชิกสหกรณ์รายละ 10 % ในวงเงินไม่เกิน 5 หมื่นบาทต่อรายโดยใช้กรรมการบริหารสหกรณ์ทั้ง 15 คนเป็นผู้ค้ำประกันวงเงินดังกล่าว รวมกับวงเงินของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นฯยังเหลืออีก 106 ล้านบาท เพื่อไปช่วยสมาชิกรายย่อยที่เดือนร้อนเพราะถูกโกงเงินฝาก ประมาณ 4 พันราย จากสมาชิกทั้งหมด 5 หมื่นกว่ารายที่นำเงินมาฝากจนเกิดความเสียหายกว่า 2 หมื่นล้านบาท

รายงานข่าวเปิดเผยด้วยขณะนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยนายบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ทำหนังสือด่วนที่สุด ลงเลขที่ กษ.1115/10194 แจ้งผู้ว่าราชการทุกจังหวัดสั่งระงับโครงการที่มีบริษัทเอกชนเข้าไปนำกลุ่มสหกรณ์ดูงานบริษัทเพื่อจัดทำเป็นเอ็นเตอร์เม็นท์คอมเพล็กในพื้นที่ เนื่องจากเห็นว่าเพราะไม่เข้าลักษณะการทำธุรกิจของสหกรณ์ มาตรา 33(1) และมาตรา46ไม่สามารถลงทุนร่วมกับเอกชนได้ ซึ่งเป็นผลให้บริษัทเอกชนรายใหญ่ได้ทำหนังสือมายังนายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา  รมว.เกษตรฯว่าโดนกลั่นแกล้ง

ทั้งนี้เนื่องจากพบว่า มีบริษัทเอกชนผลิตละครชื่อดัง ได้เชิญชวนสหกรณ์การเกษตรในทุกจังหวัดร่วม”โครงการศูนย์ธุรกิจบริการชุมชนสหกรณ์” ได้กำหนดให้สหกรณ์จะต้องจัดหาพื้นที่รองรับการก่อสร้างโรงภาพยนตร์และบริหารจัดการพื้นที่โดยรอบทั้งหมด โดยบริษัทจะเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างโรงภาพยนตร์และมีผลตอบแทนให้แก่สหกรณ์เป็นพื้นที่ร้านค้าในอาคาร ส่วนแบ่งรายได้จาการขายตั๋วภาพยนตร์และสนับสนุนค่าจ้างบุคลากรโดยบริษัทจะเป็นผู้บริหารจัดการโครงการทั้งหมด โดยกำหนดให้สหกรณ์จะต้องจัดทำข้อตกลงเข้าร่วมโครงการ 15 ปี

โดยการร่วมลงทุนพัฒนาสร้างโรงหนังในพื้นที่ของสหกรณ์ในทุกชุมชนมูลค่าก่อสร้างค่า 3.5 ล้านบาทต่อโรง เจ้าของบริษัทค่ายละครเสนอแบ่งผลประโยชน์ 3 ส่วนในการเก็บค่าตั๋วดูหนัง คือเจ้าของหนังผู้กำกับและสหกรณ์ พร้อมกับพัฒนาเป็นแหล่งรวมร้านค้าชื่อดัง  แมคโดนัล เคเอฟซี ฟาสฟู๊ด เกิดเป็นย่านช็อปปิ้งเหมือนคอมแพค ศูนย์การค้าขนาดย่อม ในท้องถิ่น ซึ่งบริษัทดังกล่าวได้นำตัวแทนสหกรณ์หลายแห่งมาดูงานที่จัดบริเวณที่ตั้งบริษัทเอกชนรายนี้ ซึ่งจะมีการนำสินค้าเกษตรทุกชนิดที่ติดแบรนด์ของบริษัทดังกล่าว ไปวางขายในศูนย์การค้าด้วย โดยตัวแทนสหกรณ์มีความสนใจมากและอยากร่วมลงทุนเพื่อเพิ่มรายได้ให้เกิดกับสหกรณ์