ราคาข้าวรอบใหม่ตันละ8,500บาทอัพ

วันที่ 26 ก.ย. 2557 เวลา 21:33 น.
ราคาข้าวรอบใหม่ตันละ8,500บาทอัพ
นายกฯเล็งราคาข้าวรอบใหม่ ชื้น 5เปอร์เซนต์ ตันละ 8.5 พันบาท คสช.อนุมัติธ.ก.ส.ดำเนินการประกันภัยข้าวนาปีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กล่าวในรายการคืนความสุขคนในชาติ ว่า การแก้ปัญหาราคาข้าวสำหรับผลผลิตฤดูกาลล่าสุด ในอีกไม่กี่เดือน ก็จะถึงหน้าการเก็บเกี่ยวข้าว รัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจอีกเหมือนกัน ที่ผ่านมาก็แก้ไปแล้วขั้นตอนหนึ่ง พอลงทุนใหม่กรอบใหม่ก็ต้องเตรียมการใหม่อีก เพราะเป็นปัญหาที่ทับซ้อนมาเป็นเวลานานแล้ว"วันนี้ให้มีการลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาของพี่น้องชาวนาในจังหวัดต่าง ๆ พี่น้องชาวนาส่วนใหญ่มีความกังวลในเรื่องของปัญหาราคาข้าว รัฐบาลเองมีความจริงใจที่จะแก้ปัญหาก็พยายามผลักดันให้ราคาข้าวเปลือกสูงขึ้น กระทรวงพาณิชย์ก็ตั้งเป้าหมายไว้ว่าราคาข้าวเปลือกจ้าว 5% น่าจะต้องมีราคาให้ใกล้เคียงตันละ 8,500 บาท และจะจัดการระบายข้าวในสต็อก เน้นการส่งออกไปต่างประเทศ และขอให้พี่น้องชาวนามั่นใจว่า รัฐบาลจะมีการวางแผนการระบายข้าว ไม่ให้กระทบต่อราคาข้าวที่ควรจะเป็น" นายกฯ กล่าว นอกเหนือจากลงพื้นที่เพื่อพบกับพี่น้องชาวนาไทยโดยตรงแล้ว รัฐบาลจะนัดหารือเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกันกับตัวแทนผู้นำเกษตรชาวนาจาก 5 องค์กร ประกอบด้วย สมาคมชาวนาไทย สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย สมาคมส่งเสริมชาวนาไทย สมาคมเครือข่ายชาวนาไทย และเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชน โดยจะเป็นการระดมสมอง กำหนดแนวทางในการรักษาเสถียรภาพของราคาข้าว ซึ่งจะมีการนัดหารือติดตามผลการดำเนินงานทุก 15 วัน จะมีการเรียกประชุมกับผู้ส่งออกและโรงสีเพื่อกำหนดแนวทางในการดูแลข้าวทั้งระบบ       ทั้งนี้ ก็เพื่อให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างยั่งยืน รัฐบาลจะส่งเสริมในเรื่องของการปรับปรุงคุณภาพข้าว ลดต้นทุนการเพาะปลูก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปลูกข้าว เพื่อจะทำให้สามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่ได้ ใช้พื้นที่ให้น้อยลง ใช้น้ำให้น้อยลงและจะมีการเข้มงวดในการใช้กฎหมายในการตรวจสอบสต็อกข้าว ที่กฎหมายระบุไว้ให้ผู้ส่งออกต้องมีสต็อกข้าวตลอดเวลา 500 ตัน และรัฐบาลเองจะช่วยในเรื่องแหล่งเงินทุน โดยจะจัดหาสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ให้กับชาวนาที่มียุ้งฉางในภาคอีสานและภาคเหนือตอนบน เพื่อจูงใจให้มีการเก็บข้าวและนำออกขายในราคาที่เหมาะสม และจัดหาสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้โรงสี เพื่อจูงใจการซื้อข้าวจากชาวนาและทยอยขายเมื่อราคาเหมาะสม นอกจากนี้นั้น รัฐบาลกำลังพิจารณาดำเนินการจัดตั้งสถาบันพัฒนาการพาณิชย์ข้าวไทย เพื่อสนับสนุนการพัฒนาข้าวไทยอย่างบูรณาการ ทำให้เป็นระบบ       สำหรับเรื่องการประกันภัยข้าวนาปี การผลิต 2557 ที่ทาง คสช. ได้มีมติอนุมัติ และทาง ธ.ก.ส. ได้เริ่มดำเนินการไปแล้ว ก็อยากให้พี่น้องชาวนาได้มาเข้าร่วมโครงการกันให้มากขึ้น เพื่อที่จะได้ลดความเสี่ยงลงจากภัยธรรมชาติและภัยพิบัติต่าง ๆ ซึ่งค่าเบี้ยประกันที่เกษตรกรต้องจ่ายนั้น อยู่ในอัตราเพียง 60 – 100 บาท ต่อไร่ รัฐช่วยอุดหนุนเบี้ยประกันภัยให้เพิ่มเติมอีกส่วนหนึ่ง ทั้งนี้ หากเกิดภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติขึ้น พี่น้องชาวนาจะได้รับเงินชดเชยรวมถึงไร่ละ 2,224 บาท ซึ่งก็มาจากเงินช่วยเหลือของรัฐบาลตามปกติ และจากการประกันภัยตามโครงการเพิ่มเติมขึ้นมาอีก     นายกฯ กล่าวว่า รัฐบาลได้เริ่มดำเนินโครงการ “ลดต้นทุนการผลิตเพื่อความสุขของชาวนาไทย” ได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ประสานงานกับผู้ประกอบการปัจจัยการผลิตต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการลดต้นทุนปัจจัยการผลิตสำหรับการปลูกข้าว โดยจะดำเนินการเป็นแพ็กเกจใหญ่ ๆ ในกลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการทำนาทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อเป็นการดูแลเกษตรกรอย่างทั่วถึง       นอกจากนี้ก็เพื่อจะให้การปลูกข้าวของไทยได้พัฒนาได้อย่างยั่งยืนรัฐบาลก็กำลังพิจารณาดำเนินการจัดตั้งสถาบันพัฒนาการพาณิชย์ข้าวไทย เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการพัฒนาข้าวไทยอย่างบูรณาการด้วย ในเรื่องของข้าว ถือว่าเกษตรกรชาวนาเป็นบุคลากร หรือเป็นประชาชนที่น่าเป็นห่วง และเป็นหลักให้กับประเทศไทย เพราะเราเป็นประเทศที่มีการผลิตข้าว และกว่าจะได้ข้าวมาแต่ละเมล็ดต้องใช้แรง ใช้ความตั้งใจ ใช้ความเอาใจใส่มหาศาล กว่าจะได้ข้าวมาให้รับประทานกัน ถือว่าเป็นผู้ที่มีคุณค่ากับประเทศไทย เราจะดูแลให้ดีที่สุดสำหรับชาวนา และวันนี้ท่านก็ยังมีรายได้ที่น้อยมากอยู่ เราต้องแก้ไขทั้งระบบชาวนา ต่อไปก็เป็นเรื่องของชาวสวน ชาวไร่ต่าง ๆ อีก ซึ่งมีปัญหามากพอสมควรในขณะนี้ ก็จะเร่งดำเนินการทั้งมาตรการเร่งด่วน และมาตรการที่เป็นระยะยาวด้วย.