เปิดแพคเกจพัฒนาท้องถิ่นจ้างงานชาวบ้าน

วันที่ 26 ก.ย. 2557 เวลา 21:32 น.
เปิดแพคเกจพัฒนาท้องถิ่นจ้างงานชาวบ้าน
ประยุทธ์เปิดแพคเกจกระตุ้นศก.ดึงงบร่วมกว่า1.7แสนล้านบาทดันโครงการพัฒนาท้องถิ่น ชาวบ้านเฮได้จ้างงานยกระดับคุณภาพชีวิตเมื่อเวลา 20.20 น.พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) กล่าวในรายการคืนความสุขให้คนในชาติว่า ว่าในปีนี้เศรษฐกิจอาจจะไม่เติบโตเท่าที่วร ได้มีการประมาณการGDP ในปีนี้ อาจจะไม่ถึง 2 %  ก็ต้องพยายามรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจเลยทำอย่างไรพี่น้องประชาชนคนไทยจะได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ทั้งในประเทศ นอกประเทศ ให้น้อยที่สุด

นายกฯ กล่าวว่า รัฐบาลไม่เคยนิ่งนอนใจเรื่องเหล่านี้ มีการประชุม มีการพูดคุยมีการหารือมีการกำหนดมาตรการต่าง ๆ มากมายแต่ทุกอย่างทำทันทีไม่ได้เว้นแต่เรื่องที่เป็นเรื่องที่แก้ไขได้ง่ายๆทั้งนี้ได้มีแนวทางการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชน ให้ทั่วถึงทุกภูมิภาคของประเทศ และเน้นการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคเสริมสร้างความเข้มแข็งในแต่ละชุมชน สร้างอาชีพและรายได้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น ยกระดับการศึกษาในชุมชน       “ขณะนี้รัฐบาลได้สั่งการเร่งด่วนให้แต่ละกระทรวงไปตรวจสอบว่ามีโครงการใดบ้างที่ยังไม่ได้ดำเนินการและจะต้องมีการปรับแผนหรือยังไม่ได้ทำสัญญาจ้างงาน เพื่อจะได้เร่งใช้งบลงทุนในปี 2557 ที่ยังมีเหลืออยู่กว่าแสนล้านบาทไปกระตุ้นให้เกิดการลงทุนและจ้างงานได้ทันทีภายใน 3 เดือนนี้ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจใน 3 เดือนที่เหลืออยู่ และส่งเสริมให้เกิดการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนอีกทางหนึ่งด้วยก็ได้กำหนดไปแล้วว่าจะให้ทำอะไรบ้าง เพื่อจะเป็นการจ้างงานเป็นการขับเคลื่อนและมีเม็ดเงินออกมาสู่พื้นที่” นายกฯ กล่าว        นอกจากนั้นแล้วรัฐบาลจะเร่งทำสัญญาจ้างงานกับโครงการขนาดเล็กต่าง ๆ ให้ได้ภายในสิ้นปีและก็จะนำงบลงทุนในปีงบประมาณ2558ระยะแรกก็เตรียมไว้ประมาณ 50,000 ล้านบาทมาใช้อีกเพื่อช่วยกระตุ้นให้เกิดการจ้างงานในท้องถิ่นและเป็นการสร้างรายได้อย่างทั่วถึง รายละเอียดต่าง ๆ เหล่านี้ท่านต้องไปติดตามรายละเอียดในส่วนของ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น ทุกจังหวัดจะมีงบประมาณเหล่านี้ซึ่งจะยังคงประกาศให้ทราบต่อไปว่าจะทำอะไรกันบ้างท่านก็ไปร่วมมือกัน ตรวจสอบร่วมมือกันในการทำให้งบประมาณนั้นมีประโยชน์และคุ้มค่า      ขณะเดียวกันรัฐบาลจะเร่งตรวจสอบงบประมาณและวงเงินกู้ต่าง ๆ ที่กันไว้ อีกส่วนหนึ่งอีกที่ยังไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์ในช่วงที่ผ่านมามีจำนวนอีกประมาณ 20,000 ล้านบาท ก็จะนำมาลงทุนเช่นกัน ในโครงการาธารณูปโภคที่อยู่ในความต้องการของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการซ่อมแซมอาคารเรียน ระบบชลประทาน และสาธารณูปโภค ซ่อมถนนหนทาง สถานีอนามัย โรงเรียน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน ก่อให้เกิดการจ้างงานในภูมิภาค รวมทั้งสนับสนุนการใช้จ่ายภายในท้องถิ่นอันจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นได้อีกทางหนึ่ง

แนวทางที่วางไว้นี้จะดูจากความต้องการของแต่ละท้องถิ่นด้วยอย่างแท้จริง ให้สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร พี่น้องแรงงาน และประชาชนในทุกภูมิภาค ขณะนี้กำลังเตรียมความพร้อมอยู่จะเร่งรัดให้เร็วที่สุด ได้ให้ทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์ฯ) สำนักงบประมาณ เข้ามาร่วมกันดูแล ถ้าทุกคนทั้งภาครัฐ ท้องถิ่น และทุกภาคส่วนนั้นร่วมมือกัน เชื่อได้ว่าเศรษฐกิจไทยจะสามารถขับเคลื่อนไปได้ด้วยดีภายในสิ้นปีนี้และก็ไปขับเคลื่อนต่อในปีหน้าอีกต่อไป