กสท.ลั่นปมช่อง3ต้องจบภายใน28ก.ย.

วันที่ 16 ก.ย. 2557 เวลา 19:15 น.
กสท.ลั่นปมช่อง3ต้องจบภายใน28ก.ย.
กสท. ขีดเส้นเคลียร์ช่อง 3 ต้องจบภายใน 28 ก.ย. หลังถกนัดแรกไร้แววสรุป อัดเรียกร้องมากไป

น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) เปิดเผยว่า การเจรจากับบริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์  หรือ ช่อง 3 กรณีออกอากาศคู่ขนานครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 ก.ย. ยังไร้ข้อสรุป เนื่องจากช่อง 3 เรียกร้องให้กสท. เยียวยาค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด ซึ่งเป็นการเรียกร้องที่มากเกินไป ดังนั้น จะเจรจาอีกครั้งวันที่ 18 ก.ย. เพื่อให้ได้ข้อสรุปทันวันที่ 28 ก.ย. วันสิ้นสุดระยะเวลา 15 วันที่โครงข่ายเคเบิลและดาวเทียมจะต้องปลดช่อง 3 ลง

ทั้งนี้ ช่อง 3 ยินดีออกอากาศคู่ขนานในช่อง 33 เอชดี แต่ภายใต้เงื่อนไขว่ากสท. ต้องยินยอมตามข้อเสนอที่ช่อง 3 ยื่นเสนอมาทั้งหมด โดยส่วนใหญ่ คือ เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการออกอากาศคู่ขนาน โดย กสท. เห็นว่ามากไป จึงต้องประชุมบอร์ดเพื่อหารือกันอีกครั้ง

สำหรับสิ่งที่กสท. จะช่วยได้ คือ การยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและเงินที่ต้องนำส่งกองทุนเพื่อพัฒนากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รวม 4% ทั้งนี้ หากยกเว้นให้ช่อง 3 ก็จะต้องดำเนินการลักษณะเดียวกันกับช่อง 7 ซึ่งยอมออกาอากาศคู่ขนานไปก่อนหน้าแล้ว

อย่างไรก็ตาม บรรยากาศการเจรจาเป็นไปค่อนข้างเครียด โดยใช้เวลาเกือบ 2 ชม. ซึ่งหลังจากกสท. รับทราข้อเสนอของช่อง 3 แล้ว กรรมการ 4 คน มีความเห็นไม่ตรงกัน จึงได้ให้ช่อง 3 กลับไปก่อน เพื่อให้บอร์ดกสท. หารือกัน โดยผู้บริหารช่อง 3 ไม่ได้ให้สัมภาษณ์แต่อย่างใด

ทั้งนี้ ผู้บริหารช่อง 3 ที่ร่วมการเจรจาครั้งนี้ คือ นายประสาร มาลีนนท์  นายประวิทย์ มาลีนนท์  นายสุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์ และนายฉัตรชัย เทียมทอง  ขณะที่บอร์ดกสท. ประกอบด้วย พ.อ. นที ศุกลรัตน์ ประธาน พล.ท. พีระพงษ์ มานะกิจ นายธวัชชัย จิตรภาษนันท์ และ น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ โดย พ.ต.อ. ทวีศักดิ์ งามสง่า ติดภารกิจไม่ได้เข้าร่วมเจรจาในครั้งนี้