จี้กสทช.สั่งอสมท เลิกสัมปทานช่อง3

วันที่ 16 ก.ย. 2557 เวลา 16:28 น.
จี้กสทช.สั่งอสมท เลิกสัมปทานช่อง3
เครือข่ายภาคประชาชนขอ กสทช. สั่งอสมท ยกเลิกสัมปทานช่อง 3 ชี้ผิดกฎหมายหลายฉบับ

นายณรงค์ เก็บทรัพย์ กรรมการ ศูนย์ประสานงานการจัดตั้งสมาคมเครือข่ายภาคประชาชนเฝ้าระวังสื่อวิทยุและโทรทัศน์ เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กรณีที่สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 กระทำการอันฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมาย โดยบริษัท บางกอกเอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้รับสัญญาสัมปทาน ไม่ได้เป็นผู้ประกอบกิจการเอง แต่เป็นการมอบหมายให้ บริษัท บีอีซีเวิลด์ ประกอบกิจการแทน

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า จะนำข้อเสนอและรายละเอียดเข้าเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของที่ประชุมบอร์ดกสทช. ในวันที่ 17 ก.ย.  ซึ่งกสทช.มีอำนาจหน้าที่ในการเข้าไปตรวจสอบความชอบธรรมของสัญญาสัมปทานได้ และที่ผ่านมาก็เคยยกเลิกบางสัญญาสัมปทานมาแล้ว สำหรับข้อเรียกร้องของเครือข่ายภาคประชาชนฯ ให้กสทช.ใช้อำนาจตามกฎหมาย คือ

1.ฟ้องร้องดำเนินคดี บริษัท บางกอกเอ็นเทอร์เทนเม้นท์ ความผิดฐานฝ่าฝืนมาตรา 9 พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 รวมถึง 2. สั่งยกเลิกสัมปทานของ บริษัท บางกอกเอ็นเทอร์เทนเม้นท์ เนื่องจากผิดมาตรา 43 พ.ร.บ. กสทช.2553 

3.ฟ้องร้องการดำเนินคดี บริษัท บีอีซี เวิลด์ ฐานผิดประกอบกิจการโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ให้กสทช.ใช้อำนาจตามมาตรา 22 ของพ.ร.บ.กสทช. สั่งการให้บริษัท อสมท แจ้งยกเลิกสัมปทาน เนื่องจากช่อง 3 ทำผิดสัญญา