เชฟรอนตั้งเป้าเปิดปั๊มคาลเท็กซ์ใหม่เพิ่ม30แห่งต่อปี

วันที่ 16 ก.ย. 2557 เวลา 13:49 น.
เชฟรอนตั้งเป้าเปิดปั๊มคาลเท็กซ์ใหม่เพิ่ม30แห่งต่อปี
เชฟรอนตั้งเป้าเปิดปั๊มน้ำมันคาลเท็กซ์ปีละ 30 สาขา เผยไม่เน้นจำนวนแต่เน้นทำเล ชูกลยุทธ์3ด้าน

นายซาลมาน ซาดัต ประธานกรรมการและผู้จัดการใหญ่ บริษัท เชฟรอน (ไทย) เปิดเผยว่า จะเดินหน้าขยายสถานีน้ำมันคาลเท็กซ์ เฉลี่ยปีละ 30 สาขา โดยจะไม่เน้นเปิดมากๆ แต่จะให้ความสำคัญเรื่องทำเลที่ตั้ง ขณะที่ปัจจุบันมีสถานีน้ำมันคาลเท็กซ์ทั่วประเทศ ประมาณ 400 สาขา นอกจากนี้จะเดินหน้าขยายความร่วมมือกับพันธมิตรค้าปลีก เพื่อเข้ามาตั้งสาขาให้บริการลูกค้าภายในสถานีน้ำมันคาลเท็กซ์ ให้กลายเป็นวันสต๊อปเซอร์วิสมีบริการครบวงจรให้กับลูกค้า นอกเหนือจากการเติมน้ำมัน และเพิ่มช่องทางรายได้ให้กับเจ้าของสถานีน้ำมันด้วย

"บริษัทจะเดินหน้ากลยุทธ์ 3 ด้าน คือ การเติบโตอย่างยั่งยืน, การจัดหาผลิตภัณฑ์คุณภาพ และให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัย สำหรับการจัดหาผลิตภัณฑ์คุณภาพนั้น ก็จะเดินหน้าการเปิดสถานีน้ำมันใหม่ ปรับปรุงสถานีน้ำมันเดิมให้ทันสมัยขึ้น เพิ่มร้านค้าพันธมิตรในสถานีน้ำมัน พัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันคุณภาพใหม่ๆ ซึ่งที่ผ่านมา ก็เพิ่งเปิดตัว คาลเท็กซ์ พาวเวอร์ดีเซล เทครอน ดี นวัตกรรมน้ำมันดีเซลเพื่อเครื่องยนต์สะอาด แรงดี"นายซาลมาน กล่าว

ทั้งนี้เชฟรอนได้ทำโครงการ “Caltex Fuel Your School: คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน” พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ สร้างโอกาสเรียนรู้และฝึกทักษะใหม่ๆ ให้เยาวชนไทย ผ่านการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (project-based learning) พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร และการจัดการแก้ไขปัญหาอย่างมีระบบ มุ่งเน้นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 600 คน จาก 30 โรงเรียน ในจังหวัดขอนแก่น อุดรธานี และหนองคาย