คมนาคมเร่งใช้งบกระตุ้นเศรษฐกิจ

วันที่ 16 ก.ย. 2557 เวลา 06:10 น.
คมนาคมเร่งใช้งบกระตุ้นเศรษฐกิจ
ปลัดคมนาคม ถกสำนักงบฯซักซ้อมชี้แจงข้อมูล สนช.งบปี57

นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่า วันที่ 15 ก.ย. 2557ที่ผ่านมา ได้ทำการประชุมหารือร่วมกับสำนักงบประมาณเพื่อซักซ้อมการชี้แจงข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณในปี2557และปี2558 ของกระทรวงคมนาคมต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในวันที่ 16 ก.ย. นี้ โดย สำนักงบประมาณได้มีแผนที่จะให้นำงบประมาณการเบิกจ่ายที่ยังคงค้างอยู่ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2557 นำมาเบิกจ่ายได้ในงบประมาณปี 2558 เพื่อให้เงินที่เหลือนั้นให้รัฐบาลของพล.อ ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สามารถนำไปเบิกจ่ายในการบริหารราชการแผ่นดินและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศโดยตามเป้าหมายของการเติบโตของจีดีพี ที่ 2%  รวมถึงงบประมาณการเบิกจ่ายในปี 2557 นั้นหากต้องการที่จะให้ลงนามสัญญาก่อหนี้ผูกพันในแต่ละโครงการที่ยังไม่ได้ทำการลงนามนั้น สามารถลงนามได้ก่อนวันที่ 30 กันยายนนี้ ส่วนการลงนามสัญญาก่อหนี้ผูกพันธ์ของการเบิกจ่ายงบประมาณในปี 2558 นั้นต้องลงนามก่อนวันที่ 25 ธันวาคม 2557 โดยมีข้อกำหนดคือเฉพาะโครงการที่มีงบประมาณการเบิกจ่ายไม่เกิน 500 ล้านบาท และสามารถจัดซื้อครุภัณฑ์ได้ทันทีเพื่อความรวดเร็ว และมีความโปร่งใสมากที่สุด

ซึ่งงบประมาณปี 2558 ของกระทรวงคมนาคมนั้นที่แต่เดิมกำหนดไว้ที่ 146,781.4206 ล้านบาท ล่าสุดปรับลดลง 2,175.4128 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.48 คงเหลืองบฯ 144,606.0078 ล้านบาท ส่วนงบประมาณการเบิกจ่ายในปี 2557 นั้นไม่สามารถที่จะอธิบายเป็นตัวเลขได้เนื่องจากเข้าสู่ช่วงไตรมาสสุดท้ายทำให้ตัวเลขนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา