กสทช.เลื่อนอีก!แจกคูปองดิจิทัลปลายก.ย.

วันที่ 20 ส.ค. 2557 เวลา 13:17 น.
กสทช.เลื่อนอีก!แจกคูปองดิจิทัลปลายก.ย.
กสทช. เลื่อนแจกคูปองอีกรอบเป็นปลายเดือน ก.ย. เคาะผู้ขายกล่องทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ 5 ล้านบาท

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า เป็นที่ชัดเจนแลัวว่า กระบวนการพิมพ์และจัดส่งคูปอง 690 บาทเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านการรับชมทีวีดิจิทัลให้กับประชาชน ไม่สามารถเป็นตามกรอบเวลาเดิมที่วางไว้วันที่ 15 ก.ย. โดยคาดว่าจะเริ่มแจกได้อย่างเร็วที่สุดช่วงปลายเดือน ก.ย.

ทั้งนี้ ได้ให้กองสลากเป็นผู้จัดพิมพ์คูปอง ต้นทุน 2.75 บาทต่อฉบับ และไปรษณีย์ไทยเป็นผู้จัดส่ง ต้นทุนฉบับละ 13.50 บาท แต่ทางกสทช. จะต่อรองเหลือฉบับละ 10 บาท ตามงบประมาณที่บอร์ดกสทช. ได้เห็นชอบกรอบวงเงินในการจัดพิมพ์และจัดส่งคูปอง รวมถึงงบประมาณในการบริหารจัดการคูปองจำนวน 11.5 ล้านฉบับ วงเงิน 165.5 ล้านบาท แยกเป็นค่าจัดทำคูปอง 32.775 ล้านบาท ค่าจัดส่งคูปองและค่าบริหารจัดการโครงการและการตรวจสอบ 132.725 ล้านบาท

นอกจากนี้ บอร์ดกสทช. ยังเห็นชอบการกำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมจำหน่ายกล่องทีวีดิจิทัลในโครงการคูปอง 690 บาท โดยต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตจาก กสทช. และไม่แบล็กลิสต์ มีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท ต้องวางเงินประกัน5% ของราคากล่องที่จะจำหน่ายทั้งหมด

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ ประกอบด้วย คือ ต้องมีจุดรับบริการปกติและจุดบริการหลังการขายจังหวัดละไม่น้อยกว่า 4 แห่ง มีค อลเซ็นเตอร์ 24 ชม. ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ  จัดทำบัญชีสำรองจำหน่ายกล่องตามแนวทางที่ กสทช. กำหนด และจัดให้มีการแสดงเลขหมายประจำเครื่อง เพื่อขอรับสติ๊กเกอร์ไปจำหน่ายในแต่ละครั้ง ซึ่งทั้งหมดนี้กสทช. ได้รายงานต่อคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) แล้ว

ขณะที่การส่งตัวแทนเข้าร่วมรับการสรรหาเป็นสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) 2 คน บอร์ดมีมติเสนอชื่อ พล.อ.อ.คณิต สุวรรณเนตร เลขานุการประธานกสทช. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสื่อสาร และรศ.สุเจตน์ จันทรังษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย เข้าร่วมรับการสรรหาในครั้งนี้