3องค์กรเอกชนถกกระตุ้นศก.14ก.ค.

วันที่ 13 ก.ค. 2557 เวลา 22:19 น.
3องค์กรเอกชนถกกระตุ้นศก.14ก.ค.
3 องค์กรเอกชนนัดประชุม 14 ก.ค. หารือแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เสนอที่ประชุม กรอ.ที่มี "ประยุทธ์" เป็นประธาน

เมื่อวันที่ 13 ก.ค. นายวัลลภ วิตนากร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)กล่าวว่า วันที่ 14 ก.ค. จะมีการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน คือ ส.อ.ท. สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย (กกร.)  เพื่อหารือแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจและแนวโน้มเศรษฐกิจ ส่งออก และการลงทุนครึ่งปีหลัง 2557 เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน(กรอ.) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธาน

นอกจากนี้จะหารือถึงสถานการณ์กรณีประเทศสหรัฐ ฯ ลดระดับการแก้ปัญหาค้ามนุษย์ของประเทศไทยว่า มีผลกระทบต่อภาคการค้าหรือไม่อย่างไร แต่ละหน่วยงานมีการเสนอข้อคิดเห็น หรือแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้าง และเชื่อว่า นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานส.อ.ท.จะมีการหารือถึงแนวทางการสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี อย่างเป็นรูปธรรม หลังจากพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคสช. ได้ยกให้การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เป็นวาระแห่งชาติ

ทั้งนี้ข้อเสนอของภาคเอกชนต้องการให้มีการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวร่วมกัน มีการนิรโทษกรรมให้กับแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาอย่างผิดกฎหมาย และจัดระเบียบการขึ้นทะเบียนเพื่อให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาอยู่ในระบบอย่างถูกต้องตามกฎหมายซึ่งส.อ.ท.ก็ได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว