"ไทยเมล์"ยุติให้บริการ1ก.ย.57

วันที่ 05 ก.ค. 2557 เวลา 17:36 น.
"ไทยเมล์"ยุติให้บริการ1ก.ย.57
ไทยเมล์ฟรีอีเมล์สำหรับคนไทย ยุติการให้บริการ1ก.ย.57หลังเปิดให้บริการเป็นครั้งแรกเมื่อปี40

ไทยเมล์ เป็นระบบอีเมล์บนอินเทอร์เน็ต แห่งแรกของไทย ( Web Based Free Email System ) ประกาศยุติการให้บริการthaimail.com ตั้งแต่วันที่1ก.ย.57 โดยระหว่างขอให้ผู้ใช้บริการทำการสำรองข้อมูลส่วนตัวภายในระบบthaimail.com ก่อนวันที่กำหนด

สำหรับไทยเมล์ดอทตอม เป็นระบบอีเมล์ที่ใช้งานได้ง่าย มีเมนูเป็นภาษาไทย อนุญาตให้ทุกคนใช้งานได้ฟรี ไม่มีการคิดค่าใช้จ่าย เป็นโครงการสาธารณะประโยชน์ ที่บริษัท เอ.อาร์. อินฟอร์เมชัน แอนด์ พับลิเคชัน ผู้ผลิตนิตยสาร และสื่อสิ่งพิมพ์ไอที มีความประสงค์ที่จะจัดทำขึ้น เพื่อให้คนไทยสามารถใช้ประโยชน์ จากอินเทอร์เน็ตได้อย่างเต็มที่ และไม่มีปัญหา เรื่องกำแพงภาษาอังกฤษซึ่งเริ่มโครงการนี้ตั้งแต่เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2540 โดยในช่วงนั้นประเทศไทยมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ต อยู่เพียงไม่กี่หมื่นรายเท่านั้น