บอร์ดทอท.ไขก๊อกเพิ่ม4คน

วันที่ 02 ก.ค. 2557 เวลา 15:07 น.
ทอท.แจ้งตลาดหลักทรัพย์"ธานินทร์-วิศณุ-พงศ์ศักติฐ์-ถิรชัย"ไขก๊อกบอร์ด ทอท.

เมื่อวันที่2ก.ค.57 น.ส.ชนาลัย ฉายากุล เลขานุการบริษัท ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) ทำหนังสือแจ้งกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า กรรมการบริษัทขอลาออกจากตำแหน่ง 4 คน ประกอบด้วย

1.นายธานินทร์ อังสุวรังษี กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ สำหรับนายธานินทร์นั้นเป็นคนสนิทน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เคยเป็นผู้จัดการทั่วไปบริษัทแคปิตอลโอเคของตระกูลชิวัตร

2.นายวิศณุ ทรัพย์สมพล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสี่ยง สำหรับนายวิศณุนั้น เป็นผู้อำนวยการสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นที่ปรึกษานายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีต รมว.คมนาคม

3.นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา และกรรมการธรรมาภิบาล

4.นายถิรชัย วุฒิธรรม กรรมการกำหนดค่าตอบแทน เคยเป็นเลขานุการ พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รมว.ยุติธรรม และเป็นปาร์ตี้ลีสพรรคเพื่อไทย

ทั้งนี้ การลาออกของนายธานินทร์และนายวิศณุ มีผลตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย. 2557 ขณะที่การลาออกของนายพงศ์ศักติฐ์และนายถิรชัย มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2557

ด้าน นายเมฆินทร์ เพ็ชรพลาย กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย เปิดเผยภายหลังการเป็นประธานการสัมมนา "ทอท. กับการเตรียมความพร้อม เผชิญโรคติดต่อ ก่อการร้าย และภัยธรรมชาติ" ว่า สำหรับการป้องกันภัยโรคติดต่อ ภัยจากการก่อการร้าย และภัยพิบัติทางธรรมชาติในภาพรวมนั้น ทาง ทอท. ได้เตรียมจัดสรรงบประมาณในปี2558 จำนวน 1,300 ล้านบาท ในการติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องสแกน เครื่องตรวจวัถุระเบิดเพิ่มภายในสนามบินทั้ง 6 แห่งประมาณ 60% โดยจะเน้นที่สนามบินหลัก ได้แก่ สุวรรณภูมิ หาดใหญ่ และภูเก็ต เนื่องจาก มีผู้มาใช้บริการเดินทางเข้า-ออกเป็นจำนวนมาก ดังนั้นจำเป็นที่จะต้องมีความเข้มงวดและครอบคลุมมากที่สุด เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เหมือนที่ผ่านมา

นอกจากนี้ นายเมฆินทร์ กล่าวว่า สำหรับแผนการลงทุนขยายสุวรรณภูมิ เฟส 2 งบลงทุนประมาณ 62,000 ล้านบาทนั้น ทอท.ได้เสนอแผนการลงทุนไปยังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แล้ว โดยขณะนี้ต้องรอนโยบายจาก คสช.ก่อนที่จะดำเนินการซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา ทั้งนี้ เมื่อมีการพิจารณาแล้วเห็นสมควรว่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขในส่วนใด ทาง ทอท.ยินดีที่จะปฏิบัติตามนโยบายที่ คสช. มอบหมาย