หอการค้าสหรัฐพร้อมหนุนคสช.

  • วันที่ 23 มิ.ย. 2557 เวลา 22:27 น.

หอการค้าสหรัฐพร้อมหนุนคสช.

คณะหอการค้าอเมริกันเข้าพบ หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจคสช.ย้ำพร้อมสนับสนุนและช่วยทำความเข้าใจกับบริษัทแม่ในสหรัฐ

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. ที่กองบัญชาการกองทัพอากาศ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ให้การต้อนรับ นายดาร์เรน  บั๊คลีย์ ประธานหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย พร้อมด้วย นายปวิน  รอดลอยทุกข์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารซิตี้แบงก์ ซึ่งได้เข้าพบเพื่อเยี่ยมคารวะหารือเรื่องความสัมพันธ์และการพัฒนาด้านการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา 

ทั้งนี้ประธานหอการค้าอเมริกันฯ ได้เสนอที่จะให้การสนับสนุนประเทศไทยและคณะรักษาความสงบแห่งชาติในเรื่องที่เกี่ยวกับด้านการค้าและเศรษฐกิจ อีกทั้งจะเป็นผู้ประสานงานกับบริษัทที่เป็นสมาชิกของหอการค้าไทย-อเมริกันในการสนับสนุนประเทศไทยและการทำความเข้าใจกับบริษัทแม่ในสหรัฐอเมริกา รวมทั้งได้แสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศไทยในการที่จะเข้าเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และยินดีที่จะสนับสนุนข้อมูลทางเศรษฐกิจที่สำคัญให้แก่ฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ อย่างเต็มที่

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ